TAILIEUCHUNG - SKKN: Câu Tiếng Việt và phương pháp chữa lỗi câu Tiếng Việt cho học sinh

Hiện nay không ít học sinh thực sự không mặn mà với việc học văn “không chịu” đọc sách, báo và các tài liệu tham khảo, lười suy nghĩ, sáng tạo Chính vì thế mà trong khi nói cũng như khi viết, các em thường không diễn đạt được nội dung mình định nói do đó dẫn đến việc viết câu sai. Để giúp học sinh nhận ra lỗi viết câu sai là loại lỗi gì? nguyên nhân và cách sửa chữa. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Câu Tiếng Việt và phương pháp chữa lỗi câu Tiếng Việt cho học sinh”. | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CÂU TIẾNG VIỆT VA PHƯƠNG PHÁP CHỮA LOI CÂU TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH A. Đặt vấn đề I. Lời nói đầu Môn Ngữ văn là môn học thuộc nhóm khoa học xã hội điều đó nói lên tầm quan trọng của nó trong việc giáo dục quan điểm tư tưởng tình cảm cho học sinh. Nhà văn hào Nga Mác-XimGor-Ki đã nói Học văn là học làm người . Học tốt môn ngữ văn giúp học sinh rất nhiều trong giao tiếp với đời sống xã hội giao tiếp với đời sống gia đình và bạn bè. Và dù sau này bước vào đời học sinh có thể tham gia mọi ngành nghề phục vụ xã hội môn Ngữ văn luôn luôn là phương tiện là người bạn tốt trên đường đời của mỗi học sinh giúp các em sống tốt hơn đẹp hơn. II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 1. Thực trạng. Rõ ràng là môn Ngữ văn có một vị trí quan trọng trong nhà trường phổ thông. Song có một thực trạng đáng buồn là hiện nay không ít học sinh thực sự không mặn mà với việc học văn không chịu đọc sách báo và các tài liệu tham khảo lười suy nghĩ sáng tạo Chính vì thế mà trong khi nói cũng như khi viết các em thường không diễn đạt được nội dung mình định nói do đó dẫn đến việc viết câu sai. Là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Ngữ văn bản thân tôi thấy mình cần phải làm gì để giúp học sinh nhận ra lỗi viết câu sai là loại lỗi gì nguyên nhân và cách sửa chữa. Từ đó các em sẽ không chỉ biết viết câu sao cho đúng mà còn biết viết những câu hay ý tứ. Chính vì lí do đó tôi đã chọn đề tài Câu Tiếng Việt và phương pháp chữa lỗi câu Tiếng Việt cho học sinh 2. Kết quả hiệu quả của thực trạng trên. Từ thực trạng trên tôi đã tiến hành khảo sát các lỗi về câu. Kết quả thu được như sau Năm học Khối lớp Số lượng Lỗi Không lỗi Các loại chủ yếu Tỷ lệ - Thiếu các thành phần nòng cốt câu 27 1 - Viết câu thiếu vế 22 3 - Không ý thức rõ về thành phần phụ trạng 2005 - 2006 7 206 85 101 ngữ với chủ ngữ 21 2 - Sai quan hệ ngữ nghĩa giữa các thành phần trong câu - Sai quan hệ logic chủ đề - liên kết hình 15 3 thức 14 1 B. Giải quyết vấn đề I. Các giải pháp thực hiện 1. Những yêu cầu cơ bản của việc

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.