TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 8 - Trần Sơn Hải

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 8: Quy trình thực hiện lệnh" trình bày các nội dung: Tìm lệnh, giải mã lệnh, đọc địa chỉ hiệu dụng từ bộ nhớ nếu lệnh có địa chỉ gián tiếp, thực hiện lệnh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu. | Chương 8 - Quy trình thực hiện lệnh 6 17 2009 Trường ĐHSP TPHCM 1 Mục tiêu Hiểu cách thức máy tính cơ bản thi hành chu kỳ máy ở mức vi trình Chu kỳ lệnh 1. Tìm lệnh 2. Giải mã lệnh 3. Đọc địa chỉ hiệu dụng từ bộ nhớ nếu lệnh có địa chỉ gián tiếp 4. Thực hiện lệnh 6 17 2009 Trường ĐHSP TPHCM 2 Tìm và giải mã lệnh T0 AR - PC T1 IR M AR PC PC 1 T2 6 17 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.