TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - Trần Sơn Hải

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 2: Mạch số" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về mạch số (mạch tích hợp, chip, cách đóng gói chip, mức tích hợp, công nghệ mạch), cổng luận lý, đại số Bun, bản đồ Karnaugh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu. | Chương II Mạch Sô Đại Cương - Mạch tích hợp - Chip - Cách đóng gói chip - Mức tích hợp - Công nghệ mạch Cổng Luận Lý Đại Số Bun Boolean Bản Đồ Karnaugh 1 . Đại Cương Mạch sô là mạch điện tử hoạt động ở hai mức cao và thấp. Thường biểu diễn trạng thái cao là 1 trạng thái thấp là 0. Mạch Tích hợp Các linh kiện điện tử được gắn trên cùng một bản mạch và nôi với nhau thông qua các đường khắc dẫn tín hiệu trên bản mạch này. Các mạch này ngày càng thu nhỏ lại gọi là mạch tích hợp - Integrated circuit IC 2 IC được chia thành các loại dưới đây tùy thuộc vào số lượng cổng trên nó Mạch SSI cỡ nhỏ 1-10 cổng Mạch MSI trung bình 10-100 cổng 4 Mạch LSI cỡ lớn cổng 4 Mạch VLSI rất lớn cổng

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.