TAILIEUCHUNG - Đề thi học sinh giỏi lớp 9 quận Cầu Giấy, Hà Nội môn: Toán (Năm học 2012-2013)

Nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng đề thi môn Toán, đề thi học sinh giỏi lớp 9 quận Cầu Giấy, Hà Nội môn Toán năm học 2012-2013 dưới đây. Với kết cấu gồm 6 câu hỏi bài tập trong thời gian làm bài 150 phút, hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. | ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 QUẬN CẦU GIẤY -HÀ NỘI NĂM HỌC 2012 -2013 THỜI GIAN 150 PHÚT Bài 1 4 điểm a Cho hàm số y f x x3 9x -11 2013 Tính f a biết a 5 2a Ĩ3 3 5 - 2a Ĩ3 b Cho x ỹ z là ba số dương thỏa mãn điều kiện xyz 144 Tính giá trị biểu thức P 4x y ỹ 12yỊ z y xỹ Jx 12 yịỹz Jỹ 1 Cxz 12y z 12 Bài 2 4 điểm a Tìm một số chính phương có bốn chữ số biết rằng cả bốn chữ số của số đó đều nhỏ hơn 9 và nếu thêm vào mỗi chữ số 1 đơn vị thì ta được một số mới cũng là số chính phương. b Giải phương trình V3x 4 - 11 - x 3x2 - 17x - 31 0 Bài 3 3 điểm Cho ba số dương a b c . CMR a3 b3 c3 1 2 2 2 - - - a2 b2 c2 2b 3c 2c 3a 2a 3b 5 Bài 4 1 điểm Một khu vườn có dạng hình chữ nhật chiều dài 95m chiều rộng 74m . Trong vườn có 50 cây dừa cây to nhất có đường kính gốc 40cm . CMR trong khu vườn đó có ít nhất 13 mảnh đất diện tích mỗi mảnh 100m2 không có một cây dừa nào. Bài 5 6 điểm Cho đoạn thẳng AB và điểm M nằm giữa A và B sao cho AM BM . Vẽ đường tròn O1 đường kính AM và đường tròn O2 đường kính BM . Một tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn tiếp xúc với O1 tại C tiếp xúc với O2 tại D. Gọi E là giao điểm của AC và BD a CMR đường thẳng EM là tiếp tuyến chung trong của hai đường tròn O1 và O2 . b CM c Cho AB 12cm và AM 4cm. Vẽ đường tròn o đường kính AB. Đường thẳng CD cắt đường tròn o tại H và K sao cho H thuộc cung AK nhỏ. Tính độ dài đoạn thẳng HK. Bài 6 2 điểm Cho đường tròn o nằm trong góc xAy sao cho o không có điểm chung với các cạnh của góc xAy M là điểm di động trên đường tròn o . Tìm vị trí của điểm M sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường thẳng chứa hai cạnh của góc xAy là nhỏ .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.