TAILIEUCHUNG - SKKN: Cách dạy Toán 5 để học sinh tự tìm tòi khám phá kiến thức mới

Sáng kiến “Cách dạy Toán 5 để học sinh tự tìm tòi khám phá kiến thức mới” đưa ra một số biện pháp gây hứng thú trong giờ học toán cho học sinh tiểu học bằng cách tổ chức các hoạt động học tập để học sinh tự tìm tòi khám phá kiến thức mới góp phần nâng cao chất lượng trong các giờ học toán. | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CÁCH DẠY TOÁN 5 ĐỂ HỌC SINH TỰ TÌM TÒI KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI phCn I t vÊn ơ 1 Vị trí tầm quan trọng của môn toán trong trường tiểu học. Bậc tiểu học là bậc học góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Môn toán cũng như những môn học khác là cung cấp những tri thức khoa học ban đầu những nhận thức về thế giới xung quanh nhằm phát triển các năng lực nhận thức hoạt động tư duy và bồi dưỡng tình cảm đạo đức tốt đẹp của con người. Môn toán ở trường tiểu học là một môn học độc lập chiếm phần lớn thời gian trong chương trình học của trẻ. Môn Toán có tầm quan trọng to lớn. Nó là bộ môn khoa học nghiên cứu có hệ thống phù hợp với hoạt động nhận thức tự nhiên của con người. Môn Toán còn là môn học rất cần thiết để học các môn học khác nhận thức thế giới xung quanh để hoạt động có hiệu quả trong thực tiễn. Môn Toán có khả năng giáo dục rất lớn trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ phương pháp suy luận logic thao tác tư duy cần thiết để nhận thức thế giới hiện thực như trừu tượng hoá khái quát hoá khả năng phân tích tổng hợp so sánh dự đoán chứng minh. Môn Toán còn góp phần giáo dục lý trí và những đức tính tốt như trung thực cần cù chịu khó ý thức vượt khó khăn tìm tòi sáng tạo và nhiều kỹ năng tính toán cần thiết để con người phát triển toàn diện hình thành nhân cách tốt đẹp cho con người lao động trong thời đại mới. 2 Tìm hiểu về đổi mới phương pháp dạy học toán hiện nay. Hiện nay sự phát triển của thông tin và những thay đổi của nền kinh tế xã hội đang diễn ra hàng ngày hàng giờ nên làm cho nội dung phương pháp giáo dục ở nhà trường hiện nay luôn bị đi sau so với sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như của nhu cầu xã hội. Để giải quyết những vấn đề này cần phải có sự lựa chọn hai con đường sau - Con đường thứ nhất Tiếp tục sự quá tải đối với nội dung dạy học mặc dù đã hiện đại hóa các nội dung dạy học đó. Theo cách dạy học này giáo viên là người truyền đạt áp đặt những kiến thức cần .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.