TAILIEUCHUNG - Bài giảng Bài 7A: Hồi quy phi tuyến

Bài giảng Bài 7A: Hồi quy phi tuyến trình bày về hồi qui qua gốc tọa độ; mô hình tuyến tính logarit (log-log); các mô hình bán logarit; mô hình nghịch đảo. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Toán học và những ngành có liên quan. | BÀI 7A: HỒI QUY PHI TUYẾN Hồi qui qua gốc tọa độ Mô hình : Yi = 2Xi + Ui (PRF) (SRF) Theo OLS, ta có : với *Lưu ý : Thường người ta dùng mô hình có tung độ gốc, trừ khi có một tiên nghiệm rất mạnh cần phải dùng mô hình qua gốc tọa độ. Ví dụ : R2 có thể âm đối với mô hình này, nên không dùng R2 mà thay bởi R2thô : Không thể so sánh R2 với R2thô 2. Mô hình tuyến tính logarit (log-log) Mô hình : lnYi = 1 + 2lnXi + Ui (PRF) * Đặc điểm của mô hình : - 1, 2 ước lượng được bằng phương pháp OLS bằng cách đặt Yi*= lnYi và Xi*= lnXi. - 2 : là hệ số co giãn của Y theo X. Vì: vi phân 2 vế của mô hình log-log, ta có : Ví dụ :Khảo sát về nhu cầu cà phê –Y (số tách /người/ngày) và giá bán lẻ cà phê X(USD/kg) từ năm 1970 đến 1980, hồi qui mô hình log-log : 3. Các mô hình bán logarit Mô hình log-lin : Mô hình : lnYi = 1 + 2Xi + Ui (PRF) Đặc điểm : X tăng 1đvị thì Y sẽ thay đổi 100 2 (%) Ví dụ : Mô hình tăng trưởng Yt = Y0 (1 + g) t Yt : GDP thời điểm t (t =1,2,3, ) g : tốc độ tăng trưởng bình quân năm Lấy ln hai vế : lnYt = lnY0 + [ln(1+g)].t hay lnYt = 1 + 2 t Ví dụ : Với số liệu GDP từ 1972-1991, ta có * Mô hình xu hướng tuyến tính Mô hình : Yt = 1 + 2 t Yt : biến có số liệu theo thời gian t : biến thời gian hay biến xu hướng. Ví dụ : Với số liệu GDP (đv : tỷ USD) từ 1972-1991, dùng mô hình xu hướng, ta có : GDP = + 97,6806 t b. Mô hình lin - log : Mô hình : Yi = 1 + 2lnXi + Ui (PRF) Đặc điểm : Ví dụ : Hồi qui GNP theo ln(cung tiền) với số liệu từ 1973 đến 1987, ta có : X tăng 1% thì Y sẽ thay đổi 2/100 đvị 3. Mô hình nghịch đảo Mô hình : (PRF) Đặc điểm : Khi X Y 1 *Một số trường hợp áp dụng mô hình này: Quan hệ giữa chi phí sản xuất cố định trung bình (AFC) và sản lượng. Quan hệ giữa tỉ lệ thay đổi tiền lương và tỉ lệ thất nghiệp (đường cong philips). - Đường chi tiêu Engel biểu diễn quan hệ giữa chi tiêu của người tiêu dùng về một loại hàng hóa với thu nhập của người đó nếu hàng hóa có đặc điểm sau : Có một mức thu nhập tới hạn mà dưới mức đó, người tiêu dùng không mua hàng hóa này (mức ngưỡng là (- 2/ 1)). Có mức tiêu dùng bão hòa mà cao hơn mức đó, người tiêu dùng không chi tiêu thêm dù thu nhập cao đến đâu. Ramanathan (2002)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.