TAILIEUCHUNG - luận văn:Hoàn thiện lưu chuyển hàng xuất khẩu và xác đinh kết quả tại Công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:hoàn thiện lưu chuyển hàng xuất khẩu và xác đinh kết quả tại công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 1 Khóa luận tốt nghiên ĩ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I I . . X _ I ĐẼ TÀI Hoàn thiện lưu chuyển hàng xuất khẩu và xác đinh kết quả tại Công A Auai IX J V 1 ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật I tư nông nghiệp. I 2 Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GTGT Giá trị gia tăng GVHB giá vốn hàng bán KKTX Kê khai thường xuyên KKĐK Kiểm kê định kỳ UT Ủy thác QLDN Quản lý doanh nghiệp CPBH Chi phí bán hàng HĐ SXKD Hoạt động sản xuât kinh doanh HTK Hàng tồn kho NH Ngân hàng TGNH Tiền gửi ngân hàng TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định XDCB Xây dựng cơ bản VPĐD Văn phòng đại diện 3 Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Toàn thế giới đang sống trong kỷ nguyên mới kỷ nguyên của khoa học công nghệ và thông tin. Những kết quả đạt được của loài người đã làm giảm khoảng cách về không gian và ngôn ngữ giữa các quốc gia trên thế giới. Đây cũng là cơ hội để con người từ những quốc gia khác nhau có thể hiểu thêm phong tục tập quán của nhau. Chúng ta có thể không cần đến những đất nước xa xôi nhưng vẫn có thể cảm nhận được tinh hoa của họ thông qua sự trao đổi xuyên quốc gia xuyên châu lục. Giờ đây nhờ thành công của khoa học công nghệ toàn thế giới đã trở thành một thực thể thống nhất hoạt động dưới những thông lệ quy ước quy tắc chung. Tuy nhiên ở mỗi quốc gia thì bản sắc văn hóa vẫn được lưu giữ nét riêng vốn có của nó. Và cao hơn hết thì mỗi quốc gia sẽ tự quyết định vận mệnh của mình trên trường quốc tế. Việt Nam sau thời gian dài chím đắm trong bao cấp hoạt động bó hẹp với các nước xã hội chủ nghĩa đã và đang đổi mình đứng dậy. Đây cũng là xu thế tất yếu của loài người chuyển từ đối đầu sang đối thoại Việt Nam sẵn sang làm bạn với mọi quốc gia không phân biệt chế độ chính trị. Cũng nhờ có những chủ trương đổi mới đúng đắn này mà trong thời gian qua đất nước chúng ta đã có những đổi thay vượt bậc từ một nước đói ăn trở thành nước xuất khẩu gạo thứ hai trên thế giới. Hoạt động ngoại thương trở thành một trong những mục tiêu quan trọng và được nhà nước khuyến khích như nghiên cứu và triển khai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.