TAILIEUCHUNG - Xác định mức chi trả theo chế độ bảo hiểm y tế cho một số bệnh hệ ngoại, sản thường gặp tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Người tham gia bảo hiểm y tế không điều trị tại tuyến y tế cơ sở mà đi thẳng lên tuyến trên để điều trị (trừ trường hợp cấp cứu), nếu có xuất trình thẻ bảo hiểm y tế người bệnh tự thanh toán với cơ sở khám chữa bệnh, mang chứng từ đến thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc được hưởng ngay theo mức thanh toán cho các trường hợp khám chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến phần chi phí . | 1 BÂO HIỂM XÃ HÔI VIỀT NAM CHUYÊN ĐỂ NGHIÊN cứu KHOA HỌC XÁC ĐỊNH MỨC CHI TRẢ THEO CHÊ ĐỘ BẢO HIỂM Y TÊ CHO MỘT SÔ BỆNH HỆ NGOẠI SẢN THƯỜNG GẶP TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUÊ CHỦ BIÊN CHUYÊN ĐÊ THS. CHẾ THỊ BÍCH THỞY Hà Nội- 2004 BẢN NHẬN XÉT CHỦYÊN ĐỀ KHOA HỌC z XÁC ĐỊNH MÚC CHI TRẢ THEO CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ CHO MỘT so BỆNH HỆ NGOẠI SẢN THƯỜNG GẶP TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Của Thạc sĩ Chế Thị Bích Thuỷ BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế Người nhận xét 1 Phan Duy Tập 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu đã đề cập tới 1 vấn đề mang tính thời sự hiện nay của Bảo Hiểm XH đó là phương thức thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Để cân đối quỹ và bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm người ta đã có nhiều phương pháp để chi trả cho các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế. Phương thức chi trả đã được thực hiện ngay khi thành lập ngành bảo hiểm. Tuỳ theo giai đoạn và các cơ sở y tế khác nhau người ta có các phương thức chi trả khác nhau. Hiện nay chúng ta vẫn đang thực hiện phương thức thanh toán theo phí dịch vụ hay thực thanh thực chi có trần. Có thể nói đó là phương thức thanh toán thồ sơ nhất của ngành bảo hiểm. Ngay vấn đề trần thanh toan hiện nay cũng là vấn đề còn cần phải tranỉrcãi. Vì trần thanh toán được rất nhiều cơ sở y tế và ngay cả nhân viên bảo hiểm y tế hiểu sai ảnh hưởng rất lớn tới quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Đã đến lúc chúng ta cần có một phương thức thanh toán phù hợp để bảo đảm được quyền lợi người tham gia và cân đối được quỹ. Gần đây nghị định 10 2002 NĐ CP về vấn đề giao quyền tự chủ cho các cơ sở y tế công lại một lần nữa các cơ sở y tế nhà nước lại nói đến vầh đế thu đúng thu đủ. Đó là vấh đề BHXH cần lưu ý tới cân đối quỹ trong một tương lai rất gần. Nên vấn đề tác giả đặt ra trong chuyên đề này là cần thiết. 2. Bố CỤC CỦA CHUYÊN ĐỀ Chuyên đề gồm 72 trang theo mục lục chuyên đề được bố cục gồm đầy đủ các chương mục cần thiết. Ngoài phần mở đầu trong chuyên đề có 3 chương cơ bản gồm 1. Khái quát về BHYT phương thức chi trả. 2. Xác định mức chi

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.