TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 2 - Hoàng Văn Hiệp

Bài giảng "Cấu trúc máy tính - Chương 2: Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính" trình bày các kiến thức: Các hệ đếm cơ bản, mã hóa và lưu trữ dữ liệu trong máy tính, biểu diễn số nguyên, các phép toán số học với số nguyên, biểu diễn số thực, biểu diễn kí tự. nội dung chi tiết. | Cấu trúc máy tính Chương 2 BIẺU DIỄN DỮ LIỆU SỐ HỌC MÁY TÍNH 62 Nội dung chương 2 . Các hệ đếm cơ bản . Mã hóa và lưu trữ dữ liệu trong máy tính . Biểu diễn số nguyên . Các phép toán số học với số nguyên . Biểu diễn số thực . Biểu diễn kí tự 63 Các hệ đếm cơ bản Về mặt toán học ta có thể biểu diễn số theo hệ đếm cơ số bất kì. Khi nghiên cứu về máy tính ta chỉ quan tâm đến các hệ đếm sau đây o Hệ thập phân Decimal System con người sử dụng o Hệ nhị phân Binary System máy tính sử dụng o Hệ mười sáu Hexadecimal System dùng để viết gọn cho số nhị phân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT