TAILIEUCHUNG - Phân tích đầu tư chứng khoán

Rào cản thương mại cũng sớm quay trở lại khi kinh tế thế giới vừa thoát khỏi khủng hoảng . Điển hình nhất là cuộc chiến tiền tệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Chính phỉ Trung Quốc đã phải tạm nâng gia đống NDT nhưng nỗ lực này chưa đáng kể. Sức ép đồng tiền lên giá cũng xuất hiện phổ biến khi đồng tiền tại nhiều nước tăng so với USD. | Dầu khí chính là một trong những nguồn năng lượng đang được khai thác và sử dụng ở Việt Nam và thế giới. Cùng với những đóng góp to lớn của mình cho nên kinh tế quốc dân, thông qua nguồn lợi thu được qua xuất khẩu dầu thô là rất lớn, chiếm một tỷ lệ cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Vì vậy, ngành dầu khí đã và đang được nhà nước chú trọng đầu tư và phát triển. Hiện nay, ngoài việc nâng cao kỹ thuật và sản lượng khai thác tại các mỏ dầu như Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng thì việc thăm dò tìm kiếm những mỏ dầu khí mới là vô cùng cần thiết. Những phát hiện về dầu khí hiện nay cho thấy thềm lục địa nước ta là một trong những vùng có triển vọng ở Đông Nam Á. Nhiều hoạt động thăm dò và tìm kiếm thông qua các công ty như: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Total, Idemitsu đã thu được những kết quả nhất định tại khu vực vịnh Bắc Bộ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu câu trúc và đánh giá tiềm năng dầu khí tại khu vực Vịnh Bắc Bộ là vô cùng cần thiết. Nó chiếm vị trí quan trọng trong chiến lược đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá vào năm 2020.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.