TAILIEUCHUNG - Đáp án Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia 2015 môn Ngữ văn

Nhằm giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. Đáp án Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia 2015 môn Ngữ văn dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi. | Bộ GIÁO DỤC VẢ Đ ÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM Môn thi NGỮ VĂN Đáp án - Thang điểm gồm có 02 trang Phần Câu Nội dung Điểm I ĐỌC HIỂU 3 0 1 Đoạn thơ được viết theo thể thơ tự do. 0 25 2 Cuộc sống gian khổ và hiểm nguy trên đảo của người lính được miêu tả qua 1 ững từ ngữ hình ảnh trần trụi giữa trời lều bạt gian nan có người ngã tr ước miệng cá mập có người bị vùi dưới cơn bão dữ tợn. 0 25 3 - Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ là so sánh. 0 25 điểm - Hiệu quả làm nổi bật vẻ đẹp của những quần đảo thể hi- n tình yêu niềm tự hào về biển đảo. 0 25 điểm 0 50 4 Bày tỏ được tình cảm chân thành sâu sắc dành chc nhữ ng người lính đảo. 0 50 5 Phương thức biểu đạt chính là nghị luận. 0 25 6 Theo tác giả nguồn gốc sâu xa của nạn bạo lực xuấ hiện gần đây là do bệnh vô cảm do sự xuống cấp nghiêm trọng về ý hức nhân văn. 0 25 7 Thái độ của tác giả khi bàn về hiểm họa vô cả m o ngại trăn trở. 0 50 8 Thể hiện được suy nghĩ chân thành âu ắc trước hiện tượng có những người chỉ lo túi tiền rỗng đi nhưng lạ. không biết lo tâm hồn mình đang vơi cạn khô héo dần . 0 50 II LÀM VĂN 1 Viết bài văn nghị uạn bày tỏ suy nghĩ về vấn đề Việc rèn luyện kĩ năng sống cũng cần thiế t n ư tích lũy kiến thức 3 0 a. Đảm bảo cấu ti -c bài nghị luận 0 25 Có đủ các phần mở bài thân bài kết bài. Mở bài nêu được vấn đề thân bài triển khai được vấn đề kết bài kết luận được vấn đề. b. Xác nh đúng vấn đề cần nghị luận 0 50 Việ c rèn luyện kĩ năng sống cũng cần thiết như việc tích lũy kiến thức. c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm vận dụng tốt các thao tác lập l ận kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng rút ra bài học nhận thức và hành động - Giải thích Từ việc giải thích khái niệm kĩ năng sống và kiến thức thí sinh nêu khái quát nội dung ý kiến. - Bàn luận Khẳng định ý kiến nêu ra là đúng hay sai hợp lí hay không hợp lí. Bày tỏ thái độ suy nghĩ về ý kiến bằng những lí lẽ dẫn chứng phù hợp có sức thuyết phục. 0 25 1 25 1 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.