TAILIEUCHUNG - Chương 1 bài 2: Xếp hình kiểu hóa học tính toán theo phương trình phản ứng

Mời các bạn tham khảo tài liệu Chương 1 bài 2: Xếp hình kiểu hóa học tính toán theo phương trình phản ứng. Tài liệu gồm có phần lý thuyết, bài tập, hướng dẫn giải bài tập. Hi vọng tài liệu này sẽ là nguồn tư liệu bổ ích cho các bạn trong quá trình học. | CHƯƠNG 1 KIẾN THỨC CỐT LÕI__ Bài 2 Xếp hình kiểu hóa học Tính toán theo phương trình phản ứng Trong hóa học có một khái niệm đặc trưng đó là số mol. Vậy tại sao người ta lại dùng số mol Chúng ta sẽ liên tưởng đến bài toán xếp hình như sau Có 8 hình tròn và 7 hình vuông như hình bên Hãy sắp xếp vào 1 hộp như hình bên chỉ có 2 hình tròn và 1 hình vuông. Hỏi có thể xếp được tất cả bao nhiêu hộp như vậy Trả lời Cách sắp xếp như sau Vậy có thể xếp được 4 hộp theo yêu cầu và dư 3 hình vuông. Chúng ta cùng liên tưởng tới bài toán hóa học Có 7 nguyên tử Fe cho tác dụng với 8 phân tử HCl. Sau phản ứng thu được bao nhiêu phân tử FeCl2 Fe 2HCl ------ FeCl2 H21 7 8 Cứ 1 nguyên tử Fe tác dụng với 2 phân tử HCl để tạo thành 1 phân tử FeCl2 tương tự như 1 hình vuông cùng 2 hình tròn xếp vào 1 hộp vậy. Vậy có tất cả 4 phân tử FeCl2 tạo ra và dư 3 nguyên tử Fe. Chúng ta thấy ở đây các chất phản ứng với nhau theo tỉ lệ số nguyên tử phân tử . Nhưng nếu tính theo số nguyên tử phân tử thì phải có triệu triệu nguyên tử phân tử mới được 1 lượng cân đo đong đếm được vì khối lượng của chúng rất nhỏ bé. Nhà bác học Avogađro đã tìm ra một con số rất đặc biệt đó chính là số mol kí hiệu là Na Na 6 Đặc biệt V Nếu lấy khối lượng của 1 nguyên tử Fe nhân với 6 thì được 56 chính là số khối của nguyên tử Fe V Nếu lấy khối lượng của 1 nguyên tử Al nhân với 6 thì được 27 chính là số khối của Al V Tương tự các nguyên tố khác cũng giống vậy Quay trở lại bài toán Fe tác dụng với HCl thay số nguyên tử bẳng số mol ta có LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Trang 1 CHƯƠNG 1 KIẾN THỨC CỐT LÕI T rường hợp 1 cho 7 mol Fe tác dụng với 8 mol HCl Fe 2HCl ------- FeCl2 H21 Ban đầu 7 mol 8 mol 0 0 Phản ứng 4 mol 8 mol 4 mol 4 mol Sau phản ứng 3 mol 0 4 mol 4 mol Trường hợp 2 cho 7 mol Fe tác dụng với 18 mol HCl Fe 2HCl ------- FeCl2 H21 Ban đầu 7 mol 18 mol 0 0 Phản ứng 7 mol 14 mol 7 mol 7 mol Sau phản ứng 0 4 mol 7 mol 7 mol Trường hợp 3 cho 7 mol Fe tác dụng 14 mol HCl Fe 2HCl ------- FeCl2 H21 Ban đầu 7

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.