TAILIEUCHUNG - Bổ sung Control Panel vào My Computer trong Windows 7

Trong Windows XP người dùng khi truy cập vào Windows Explore rất dễ dàng để lựa chọn Control Panel trên hệ thống. Tuy nhiên trong Windows 7 hoặc Windows Vista thì thực hiện điều này là khá dài dòng. Nếu bạn muốn thêm biểu tượng Control Panel vào My Computer thì cách sau đây sẽ giúp bạn thực hiện. .Bạn bấm phím Windows+R để mở hộp thoại Run, trong hộp thoại Run bạn bạn gõ lệnh regedit, rồi bấm phím Enter để kích hoạt Registry Editor. Trong cửa sổ xuất hiện, bạn duyệt đến khoá: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windo ws\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace. | Bô sung Control Panel vào My Computer trong Windows 7 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 s 1 Trong Windows XP người dùng khi truy cập vào Windows Explore rất dễ dàng để lựa chọn Control Panel trên hệ thống. Tuy nhiên trong Windows 7 hoặc Windows Vista thì thực hiện điều này là khá dài dòng. Nếu bạn muốn thêm biểu tượng Control Panel vào My Computer thì cách sau đây sẽ giúp bạn thực hiện. Bạn bấm phím Windows R để mở hộp thoại Run trong hộp thoại Run bạn bạn gõ lệnh regedit rồi bấm phím Enter để kích hoạt Registry Editor. Trong cửa sổ xuất hiện bạn duyệt đến khoá HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windo ws CurrentVersion Explorer MyComputer NameSpace plorer M if Reg liny Ed itor Data value n ile Ẹdit ỵiew Favorites tjelp 4 NameSpac Delete Rename N Ni Ni 0 . KintMbp a MyCompirtef Backupf ath cleariuppatb DefragPeth Collapse New Find. Copy Key Name Export Permissicni. Cemputer HK l Name I Default Type REG_52 . String Value Binary Value DWORD ÍỈÍ bit I Value QWORDiM-bit Value Mutti-Strmg Value Expandable String Value Tiếp theo bạn kích chuột phải lên tên khoá NameSpace ở khung bên trái và đặt tên khoá là 26EE0668-A00A-44D7- 9371-BEB064C98683

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.