TAILIEUCHUNG - Báo cáo "Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mía đường ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long "

Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mía đường ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long | GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH MÍA ĐƯỜNG ở KHU vực ĐỔNG BẰNG SÔNG cữu LONG Lưu Thanh Đức Hải 1. Đặt vân đề Ngành mía đường Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kê từ khi thực hiện chương trình một triệu tấn đường của Chính phủ từ niên vụ mía đường 2004-2005. Hơn một thập kỷ qua ngành mía đường trong nước đã phát triển mạnh về qui mô sản lượng đường công nghiệp chế biến tăng gần 6 lần tốc độ tăng bình quân 19 5 trong giai đoạn 1995-2005 có nhiều đóng góp cho nền kinh tế quốc dân nhất là trên mặt trận nông nghiệp và phát triển nông thôn góp phần quan trọng trong chuyên dịch cơ cấu kinh tế ở một số vùng và đã mở thêm diện tích trồng mía gần ha với gần 50 giông mía mới tạo công ăn việc làm cho hơn một triệu lao động trong nông nghiệp và hàng vạn lao động làm công nghiệp. Đồng bằng sông cửu Long ĐBSCL là vùng có diện tích mía và sản lượng đường gần 30 cả nước có nhiều điều kiện thuận lợi về điều kiện tự nhiên khí hậu. đế phát triển ngành công nghiệp mía đường trong vùng. Tuy nhiên mùa vụ trồng mía biến động bất thường vùng nguyên liệu thiếu ổn định phân tán làm cho các doanh nghiệp mía đường trong thời gian qua gặp không ít khó khăn trong sản xuất. Trong xu thế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới mà gia nhập AFTA sẽ là thách thức lớn nhất đốì với ngành mía đường theo lộ trình giảm thuế xuống từ 0 - 5 vào năm 2010 và sau đó là WT0 vào năm 2012 . Bên cạnh những cơ hội mở ra sau hội nhập ngành mía đường phải đôì mặt với những thách thức râ t lớn các công ty phải đối phó với những môi trường ngày càng biến động phức tạp áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt hơn với các nước có nền công nghiệp chế biến đường tiên tiến. Do vậy trong thời gian tới đòi hỏi các doanh nghiệp mía đường trong nước cần phải quan tâm đến hiệu quả sản xuất cải thiện giá thành sản xuất và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm tương đồng với các nước trong khu vực như Thái Lan Malayxia. để tham gia tốt thị trường trong nước và tiến tới xuất khẩu. Sản phẩm mía đường

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    60    0    16-06-2021