TAILIEUCHUNG - GIẢI BÀI TOÁN BẰNG ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ Các em học sinh thân mến ! Trong chương

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ Các em học sinh thân mến ! Trong chương trình toán 4 các em đã làm quen với hai bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch và đã được biết thế nào là đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch. Việc áp dụng các quan hệ đó để giải một số bài toán đã được thông qua các bài học. ở đây chúng tôi muốn đưa thêm một số ví dụ khác có thể áp dụng đại lượng tỉ lệ để giải. Hi. | GIẢI BÀI TOÁN BẰNG ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ Các em học sinh thân mến Trong chương trình toán 4 các em đã làm quen với hai bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch và đã được biết thế nào là đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch. Việc áp dụng các quan hệ đó để giải một số bài toán đã được thông qua các bài học. ở đây chúng tôi muốn đưa thêm một số ví dụ khác có thể áp dụng đại lượng tỉ lệ để giải. Hi vọng các em sẽ tìm thấy những điều mới lạ và hấp dẫn trong cách giải các bài toán đó. Ví dụ 1 Hưng đi xe đạp từ nhà lên huyện với vận tốc 12 km giờ. Sau đó trở về với vận tốc 10 km giờ. Tính quãng đường từ nhà lên huyện biết rằng thời gian lúc về lâu hơn lúc đi là 10 phút. Nhận xét Ta thấy Hưng đi và về trên cùng một đoạn đường từ nhà lên huyện. Do đó thời gian đi và về sẽ tỉ lệ nghịch với vận tốc lúc đi và vận tốc lúc về. ở đây tỉ số về vận tốc giữa lúc đi và lúc về là 12 10 6 5. Vậy tỉ số giữa thời gian đi và thời gian về là 5 6. Mà thời gian lúc về lâu hơn lúc đi là 10 phút hay nhiều hơn 10 phút. Từ đó ta có sơ đồ Thdì gian đi I I í I I I Thời gian vế I I i I 10 phút Thời gian lúc về hết là 10 6 - 5 x 6 60 phút Đổi 60 phút 1 giờ Quãng đường từ nhà lên huyện là 10 x 1 10 km Đáp số 10 km. Ví dụ 2 Cho tam giác ABC có diện tích 75 cm2. Trên BC lấy M sao cho BM 2 3 BC. Tính diện tích tam giác ABM. Nhận xét Ta thấy tam giác ABM và tam giác ABC có cùng chiều cao là AH hai đáy tương ứng là BM và BC. Do đó đáy và diện tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. ở đây tỉ số về hai đáy là BM BC 2 3. Vậy tỉ số về diện tích của hai tam giácABM và ABC là 2 3. Vì diện tích tam giác ABC bằng 75 cm2 nên diện tích tam giác ABM là 75 3 x 2 50 cm2 . Đáp số 50 cm2. Ví dụ 3 Cô giáo xếp chỗ ngồi cho học sinh lớp 4A. Nếu xếp mỗi bàn 4 bạn thì thiếu một bàn. Nếu xếp mỗi bàn 5 bạn thì thừa một bàn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bàn bao nhiêu học sinh Nhận xét Số học sinh không đổi nên số bàn và số học sinh xếp ở mỗi bàn là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Số bàn cần có để xếp 4 bạn 1

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.