TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tin học cơ sở - Bài 10. Hệ điều hành

Hệ điều hành đóng vai trò trung gian trong việc giao tiếp giữa người sử dụng và phần cứng máy tính, cung cấp một môi trường cho phép người sử dụng phát triển và thực hiện các ứng dụng của họ một cách dễ dàng. | BÀI GIẢNG TIN HỌC CƠ SỞ Giảng viên: ĐÀO KIẾN QUỐC Mobile Email: dkquoc@ BÀI 10. HỆ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NỘI DUNG Khái niệm về hệ điều hành Chức năng của hệ điều hành Các đặc trưng của hệ điều hành thế hệ đầu tiên Hệ điều hành dùng với các máy tính thế hệ 3 Hệ điều hành dùng cho máy vi tính Hệ điều hành dùng cho các máy lớn HỆ ĐIỀU HÀNH Trong thời kỳ đầu, máy tính còn đơn giản, phương thức điều khiển là trực tiếp. Hiệu suất sử dụng máy rất thấp. Khi máy tính phức tạp, việc điều khiển trực tiếp không thể thực hiện được. Cần dùng chính máy tính để quản lý hoạt động của chính nó thông qua phần mềm. Phần mềm này cần được khởi động ngay khi máy tính làm việc và điều khiển việc thực hiện các chương trình khác. Phần mềm này trở thành môi trường hoạt động của máy tính và gọi là hệ điều hành (operating system – OS) Máy tính + OS trở thành một máy ảo. Sử dụng máy tính ngày nay là sử dụng hệ điều hành. CHỨC NĂNG CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH Quản lý thiết bị Quản lý file Quản lý các tiến trình xử lý Đảm bảo môi truờng cho giao tiếp người – máy. Cung cấp một số tiện ích cơ bản PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH THẾ HỆ THỨ 2 Máy tính thế hệ 1 có cấu hình thấp, với phương thức làm việc trực tiếp, không có hệ điều hành Từ máy tính thế hệ 2, ngoài tốc độ và bộ nhớ đã được cải thiện đáng kể, ngoại vi đã có hiệu năng chấp nhận được. Nhập dữ liệu chủ yếu qua bìa đục lỗ (punched card) và đã sử dụng băng từ và đĩa từ. Dấu ấn quan trọng nhất của hệ điều hành thời kỳ này là xử lý theo lô (batch processing) XỬ LÝ THEO LÔ Việc chuyển tiếp từ chương trình này sang chương trình khác mất một thời gian can thiệp của thao tác viên. Thời gian đó đủ cho máy tính thực hiện hàng trăm nghìn lệnh. Thời kỳ đầu các máy tính thế hệ 2 đọc chương trình và dữ liệu từ bìa đục lỗ. Người ta muốn dùng cả bìa đục lỗ để máy tính đọc lệnh điều khiển của người thao tác. Các bìa điều khiển, bìa chương trình và bìa dữ liệu được xếp xen kẽ nhau theo đúng thứ tự đọc. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.