TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: VẬTLÍ - Mã đề: 124

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử tốt nghiệp thpt năm học 2011-2012 môn: vậtlí - mã đề: 124', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD - ĐT HẢI PHÒNG Trường THPT Lê Hồng Phong Mã đề 124 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2011-2012 MÔN VẬTLÍ - BAN KHOA HỌC Tự NHIÊN Thời gian làm bài 60 phút Chọn đáp án đúng cho các câu sau Câul Một vật dao động điều hoà thì a vectơ vận tốc và gia tốc luôn đổi chiều khi qua vị trí cân bằng. b vectơ vận tốc và gia tốc luôn cùng chiều chuyển động. c vectơ vận tốc luôn hướng cùng chiều chuyển động vectơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng. d vectơ vận tốc và gia tốc luôn không đổi. Câu2 Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Khi mắc L với C tạo thành mạch dao động có chu kì T 3 ms khi mắc L với C tạo thành mạch dao động có chu kì T 4 ms. Nếu mạch dao động gồm L và C C thì chu kì dao động của mạch là a 7 ms b 10 ms. c 5 ms. d một giá trị khác . Câu3 Một con lắc lò xo thẳng đứng khi vật ở vị trí cân bằng lò xo dãn 2 5cm. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn nhỏ rồi thả nhẹ thì vật dao động điều hoà với chu kì g 10m s2 T 1 u _T 1 T 10 a T s. b T s. cT n s. dT s . n 10 n Câu4 Trong thí nghiệm của lâng về giao thoa ánh sáng ánh sáng dùng trong thí nghiệm có Â 0 45pm khoảng cách giữa hai khe là 0 45mm. Để trên màn tại vị trí cách vân trung tâm 2 5mm có vân sáng bậc 5 thì khoảng cách từ hai khe đến màn là a 0 5 m. b 1 5 m. c 2 m. d 5 m. Câu5 Khối lượng của hạt nhân v Be là 10 0113u khối lượng của nơtron là m 1 0086u m 1 0072u 1u 931MeV c2 thì năng lượng liên kết của hạt nhân v Be là a 6 4332 KeV b 6 4332 MeV c 0 64332 MeV d 64 332 MeV Câu6 Công thoát êlectron của kim loại là 2eV cho h 6 Js c m s . Bước sóng giới hạn của kim loại là a 0 585 pm. b 0 525 pm. c 0 675 pm. d 0 621pm. Câu7 Sóng vô tuyến được đài phát có công suất lớn có thể truyền đi được nhiều nơi trên trái đất là sóng a cực ngắn. b ngắn. c trung. d dài và cực dài. Câu8 Một dây đàn hồi AB dài 120cm hai đầu cố định được kích thích cho dao động với tần số 50Hz trên dây có sóng dừng với 10 bụng sóng thì vận tốc truyền sóng trên dây là a 12 m s. b 30 m s. c 20 m s. d 18 m s. Câu9 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.