TAILIEUCHUNG - TÌNH THẾ CÁCH MẠNG10

Ngoài ra, đối với một sinh viên Đại học Kinh tế khi viết một tiểu luận triết học cũng cần chú ý tới cả những bài viết đăng tải trong tạp chí Phát triển kinh tế của Trường ĐHKT TP HCM. | Ngoài ra đối với một sinh viên Đại học Kinh tế khi viết một tiểu luận triết học cũng cần chú ý tới cả những bài viết đăng tải trong tạp chí Phát triển kinh tế của Trường ĐHKT TP HCM. Bởi vì trong các tạp chí khoa học này các vấn đề kinh tế - xã hội nóng bỏng của đất nước được các nhà khoa học kinh tế đề cập lý giải mang tính khoa học và tính thuyết phục tương đối cao. Bôn là nhóm tài liệu thuộc các loại báo chí. Nhóm này cũng bao gồm một số lượng mặt báo rất đa dạng phong phú. Với thế mạnh của mình báo chí đề cập tới rất nhiều khía cạnh với đầy đủ tính sinh động cụ thể của đời sống thực tiễn xã hội. Do đó các bài viết trong báo chứa đựng nhiều thông tin cập nhật và đa dạng có thể tạo nên sự cảm xúc trực tiếp của người đọc. Tuy nhiên về mức độ tin cậy tính khoa học của các thông tin thể hiện trong các báo cho phép sử dụng trong một bài tiểu luận khoa học nói chung tiểu luận triết học nói riêng là có giới hạn đòi hỏi sự thận trọng khi sử dụng. Do tính chất phức tạp của đời sống thực tiễn xã hội cho nên không loại trừ khả năng những thông tin được nêu trong một bài báo không chính Page 480 of 487 xác hoặc độ chính xác không cao. Do đó đối với một tiểu luận khoa học để độ tin cậy cao thì cần phải sử dụng những thông tin thật sự đáng tin cậy. Nhằm phục vụ cho việc thực hiện tốt một tiểu luận triết học người sinh viên cần phân biệt hai loại báo sau Loại thứ nhất bao gồm các báo nên đọc cần thiết đọc song không được sử dụng trích dẫn các thông tin đặc biệt là các số liệu thống kê nêu ra ở đây như là căn cứ luận cứ khoa học để giải quyết vấn đề. Bởi lẽ đa số những số liệu nêu ra ở đây không có nguồn trích dẫn cụ thể. Người sinh viên viết tiểu luận triết học nên đọc những bài viết của các báo thuộc loại này nhằm mở rộng tầm nhận thức xã hội của bản thân vì các vấn đề đặt ra trong loại báo này sẽ gợi mở cho người đọc nhiều vấn đề bổ ích. Thuộc loại này có thể kể tới một số báo như Tuổi Trẻ Thanh Niên Phụ Nữ Công An Nhân Dân Công An TP HCM . Loại thứ hai bao gồm các báo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.