TAILIEUCHUNG - Kỳ thi giữa kỳ I Môn: Vật lý - Mã đề 098

Tham khảo tài liệu 'kỳ thi giữa kỳ i môn: vật lý - mã đề 098', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Kỳ thi giữa kỳ I Môn Vật lý Thời gian làm bài 45 phút 20 câu trắc nghiệm Mã đề 098 Câu 1 Chọn phát biểu đúng nhất về năng lượng trong dao động điều hoà A. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cơ năng theo thời gian là một đường hình sin. B. Cơ năng của hệ dao động biến thiên cùng tần số với tần số dao động của vật. C. Động năng là một đại lượng luôn dương và luôn lớn hơn thế năng. D. Thế năng biến thiên với tần số bằng 2 lần tần số dao động của vật. Câu 2 Sóng âm có bước sóng Ầ 0 6m lan truyền trong không khí với vận tốc v 330m s. Tần số dao động của sóng là A. 550Hz. B. 500Hz. C. 198m. D. 300Hz. Câu 3 Phương trình nào sau đây là phương trình vận tốc của một dao động điều hoà Với các ký hiệu tương ứng trong SGK vật lý 12. A. v2 - 4t m s. B. v - . t m s C. 8sin 8t 8 m s. D. v - . t p m s. Câu 4 Dao động điều hoà là A. chuyển động qua lại trong không gian quanh một vị trí cân bằng nhất định. B. dao động cơ học lan truyền đi trong các môi trường vật chất nhờ lực liên kết giữa các phần tử. C. hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng bất kỳ. D. dao động được biểu diễn bởi một hàm sin hoặc hàm cos. Câu 5 Một con lắc đơn có tần số bằng 0 8Hz khi nó dao động ở nơi có gia tốc trọng trường g 10 m s2. Tìm độ dài l của nó A. 39 6cm. B. 1 99cm. C. 16 2cm. D. 3 96m. Câu 6 Khi hệ số đàn hồi của lò xo tăng hai lần và khối lượng quả nặng giảm 2 lần thì tần số dao động của con lắc thay đổi như thế nào A. giảm 2 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 4 lần. D. không đổi. Câu 7 Phương trình của một sóng là uM 8cos 4nt - mm x tính theo cm. Bước sóng Ầ là A. 2cm. B. 2mm. C. 1cm. D. 1mm. Câu 8 Trong khoảng thời gian At vật 1 thực hiện được 10 dao động còn vật 2 thực hiện được 20 dao động. Tỉ số giữa tần số dao động của vật 1 đối với vật 2 là A. 10. B. 0 5. C. 20. D. 2. Câu 9 Dao động của con lắc lò xo được coi là dao động điều hoà khi A. con lắc treo thẳng đứng ta kéo thẳng xuống bằng một lực đúng bằng giới hạn đàn hồi của con .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.