TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 1 tiết Vật lí khối 12

Bạn đang gặp khó khăn trước kì kiểm tra 1 tiết và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Hãy tham khảo 3 Đề kiểm tra 1 tiết Vật lí khối 12 sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ GIÁO DỤC HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN 2 KÌ I- 2008-2009 Môn VẬT LÝ 12 Thời gian làm bài 45 phút 40 câu trắc nghiệm Mã đề 161 Câu 1 Một thanh đồng chất có momen quán tính đối với trục quay là I khối lượng m có thể quay xung quanh một trục đi qua một đầu của thanh khoảng cách từ trọng tâm của thanh đến trục quay là d. Chu kì dao động nhỏ của thanh là A. T 1 I B T 7T mgd C T TT I I D T 9 TT I T 4 ------7 T 27 J T 77 1---- T 27 ----- 27 mgd N I mgd mgd Câu 2 Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Thời gian vật đi từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất là 0 25s. Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng là lấy 72 10 g A. Câu 3 0 156cm B 4cm C 6 25cm D 25cm Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn A và B đồng bộ có f 50Hz cách nhau 3cm người ta đo được khoảng cách giữa hai gợn hypebol cực đại liên tiếp ở cùng một bên so với trung trực của AB là 0 4cm. Số gợn Hypebol cực tiểu trên AB là A. Câu 4 16 B 8 C 14 D 6 Trong các biểu thức sau biểu thức nào không phải là biểu thức tính công suất của một đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp A. U2 B P 12 R Cu 2 D P UIcosy P .R P Z2 R Câu 5 Một sóng cơ học truyền theo một trục ox có phương trình u acos 4 7t - 7x cm x tính bằng 8 đơn vị cm. Tốc độ truyền sóng bằng A. Câu 6 16cm s B 32cm s C 4cm s D 8cm s Một vật dao động điều hoà theo phương trình x Acos N - 77 . Mốc thời gian được chọn vào lúc A. C. Câu 7 vật ở vị trí biên dương. B. Vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương vật ở vị trí có li độ cực tiểu D. vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm Chọn phát biểu sai khi nói về ý nghĩa của hệ số công suất cos p A B. C. D. Câu 8 Hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí của mạch điện càng lớn. Công suất của các thiết bị điện thường có cosy 0 85 Để tăng hiệu quả sử dụng điện năng chúng ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ của mạch điện càng lớn. Đặt một điện áp u 200 72 cos 1007t - 7 V .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.