TAILIEUCHUNG - Sơ lược về công nghệ DSL

Tuy nhiên DSL đã phát triển trên tín hiệu tương tự tốc độ cao (thường biểu diễn bằng sóng hình sin) và không liên quan tới số. Chữ S (subscriber) là nói tới bạn hoặc công ty của bạn khi thuê một đường DSL từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Chữ L (line) có nghĩa rằng đây là một đường (còn gọi là một mạch) ở bên ngoài đi vào trên cáp điện thoại từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, giống như cáp cho điện thoại mà bạn vẫn đang dùng hàng ngày. Phần lớn việc. | Sơ lược về công nghệ DSL Tuy nhiên DSL đã phát triển trên tín hiệu tương tự tốc độ cao thường biểu diễn bằng sóng hình sin và không liên quan tới số. Chữ S subscriber là nói tới bạn hoặc công ty của bạn khi thuê một đường DSL từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Chữ L line có nghĩa rằng đây là một đường còn gọi là một mạch ở bên ngoài đi vào trên cáp điện thoại từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông giống như cáp cho điện thoại mà bạn vẫn đang dùng hàng ngày. Phần lớn việc sử dụng mạch DSL là để nối một cách cố định về mặt vật lý bạn với mạng Internet sao cho bạn luôn trên mạng. Kết nối này cũng cho phép bạn liên kết tới nơi khác thí dụ văn phòng cơ quan qua mạng Internet. Với việc truy nhập bằng DSL bạn không cần phải dùng mô-đem thông thường nhưng bạn lại cần thiết bị khác đó là mô-đem DSL. Một trong những lý do làm cho DSL trở nên hữu ích là nó đưa ra tốc độ đáng kể trên một đôi dây đồng. Phần lớn các ngôi nhà và văn phòng đã được gắn sẵn các đôi dây cáp giành cho điện thoại thông thường. Vì thế DSL không đòi hỏi cáp mới dành riêng. Bởi DSL được thiết kế để dùng cáp đồng bình thường nó làm tất cả các nhiệm vụ từ văn phòng bạn cho tới trung tâm của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và thiết bị này được gọi là DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexor . Việc dùng các đường dây riêng được gọi là dây khô. Còn khi tổ hợp cả đường dây điện thoại với DSL trên cùng một đôi dây thì gọi là phân phối DSL trên dây ướt. Bạn có thể có cuộc nói chuyện điện thoại đồng thời với sử dụng DSL chia sẻ giải thông trên một đôi dây. Một khi tín hiệu này truyền tới DSLAM phần thoại được tách ra và đi tới chuyển mạch điện thoại công cộng PSTN phần dữ liệu trên DSL được gửi tới nhà cung cấp dịch vụ Internet. Có sự giới hạn độ xa cho DSL. Nói chung càng ở xa trung tâm của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thì tốc độ càng thấp. Nếu DSLAM đặt tại toà nhà văn phòng cho thuê thì khoảng cách không còn là vấn đề nữa vì nó được nối tới nhà cung cấp dịch vụ viễn thông qua thiết bị của họ còn mạch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.