TAILIEUCHUNG - Thực hành lâm sàng thần kinh học tập 1 part 8

Tham khảo tài liệu 'thực hành lâm sàng thần kinh học tập 1 part 8', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thầy thuốc dùng búa phản xạ gõ trực tiếp nhẹ và dứt khoát lên gân cơ tứ đầu đùi ở dưới xương bánh chè của bệnh nhân- hình 31 hình 32 a và b . Hình 32. Khám phàn xạ gân cơ tứ đầu đùi ở tư thê bệnh nhân ngổi chân để thẳng a và chân bắt chéo b 131 Đáp ítng duỗi cẳng chân do co cơ tứ đầu đùi. Trong trường hợp bệnh nhân phối hợp không tốt thì trong khi khám có thể dùng nghiệm pháp Jendrassik đê cho kết quả khám rõ ràng hơn hình 33 . Hình 33. Nghiệm pháp Jendrassik Bệnh nhàn nhắm mắt hai tay ngoẳc vào nhau thầy thuốc yều cẩu bệnh nhỗn kéỏ mạnh hái tây đổng thời gỗ bứã phản xạ để kĩch thich gân cơ tứ đầu đùi gây phản xạ. . Phản xạ gân gót phản xạ gân Achilles trung khu phản xạ là Sl Tư thế có thể khám ỏ nhiều tư thê khác nhau của bệnh nhân nhưng thông thường là khám ỏ tư thế bệnh nhân quỳ gôì nằm sấp hoặc nằm ngửa. 132 Thầy thuốc dùng tay trái đỡ gầm bàn chân của bệnh nhân và gấp nhẹ về phía mu. Tay phải dùng búa phản xạ gõ Hình 34 a. Khám phản xạ gân gót BN nằm ngửa Hình 34 b. Khám phàn xạ gân gót BN quỳ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.