TAILIEUCHUNG - Thực hành lâm sàng thần kinh học tập 1 part 3

Tham khảo tài liệu 'thực hành lâm sàng thần kinh học tập 1 part 3', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bình thường gai thị thần kinh có hình tròn hoặc bầu dục màu hồng nhạt hoặc hơi vàng da cam bò gai rõ nhưng phía thái dương bạc hơn phía mũi. Bệnh lý Teo gai thị màu gai thị bạc trắng bờ gai sắc nét. Có 2 loại teo gai thị teo gai thị nguyên phát quá trình teo gai không qua giai đoạn phù nể thường do các quá trình bệnh lý từ giao thoa thị giác ra trước chủ yếu là các tổn thương trực tiếp như chấn thương vào lỗ thị giác do vỡ nên sọ u dây thần kinh thị giác viêm dính màng nhện vùng giaợ thoa . Teo gai thị thứ phát gai thị thần kinh teo sau giai đoạn phù nề đặc điểm là màu gai bạc và bờ gai mờ không rõ ranh giới với võng mạc xung quanh. Nguyên nhân thường do tang áp lực nội sọ kéo dài viêm dây thần kinh thị viêm màng bồ đào . Phù. nê gai thị màu gai hồng đỏ bờ gai bị xoá nhoà hoặc mất động mạch võng mạc co nhỏ tĩnh mạch dãn và ngoằn nghèo có thể có các đám xuất tiết và xuất huyết trên võng mạc. Nguyên nhân phù nề gai thị thần kinh là các quả trình bệnh lý trong hộp sọ gây tăng áp lực nội sọ nhất là các quá trình choán chỗ ỗ hố sau vì nó gần kênh Sylvius dễ làm tắc lưu thông dịch não tuỷ. Phù nề gai thị nếu chỉnh kính đèn soi 3 điốp mới thấy rõ bờ gai thì gai thị lồi ra trước võng mạc khoảng 3mm Trong thực tế chỉ từ 8- 10 ngày sau khi áp lực nội sọ tăng thực sự và liên tục gai thị mới bắt đầu bị phù nề. Khi tình trạng tăng ấp lực nội sọ đã giảm thực sự thì chỉ vài ngày sau phù gai đã bắt đẩu giâm nhưng phải đên 4 đến 6 tuần gai thị thần kinh mổi hết phù nề. 41 Trường hdp đặc biệt là hội chứng Forster- Kennedy một bên gai thị thần kinh teo một bên phù nề gặp trong ụ nền thuỳ trán hoặc u dây thần kinh thị giác. Trước hết bên u bị teo gai sau đó bên đôì diện bị phù gai. 3. Khám cáe dây TK vận động nhãn cầu Dây TK vận nhãn chung N. occulomotorius - dây III Dây TK ròng rọc hay dây TK cơ chéo lớn IV. trochearis dâylV Dây TK vận nhãn ngoài N. abducens dâyVI . Dãy vận nhãn chung dây III . Nhắc lại giải phẫu- chức năng Nhân dây thần kinh ở đáy cống Sylvius ngang mức củ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.