TAILIEUCHUNG - Thực hành lâm sàng thần kinh học tập 1 part 2

Tham khảo tài liệu 'thực hành lâm sàng thần kinh học tập 1 part 2', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | I. Phần hỏi bệnh 1. Lý do vào viện 2. Quá trinh bệnh lý 3. Tiền sử a Bản thân. b Gia dinh. Toàn thân M. Phút t . Hạch ngoại vi Tuyến giáp Tim mạch Hô hấp Tiêu hoá Tiết niệu Tai- mũi- họng l-Bt_ 2-Không Bt. . Mất 1-Bt_ 2-Không Bt. Phản xạ đổng tử l-Bt-2- Không Bt II. Khám bệnh Cáu dấu hiệu bất thường nếu có . 1-Bt_ 2-Không Bt. 1-Bt_ 2-Không Bt. . 1 Bt_ 2-Không Bt. 1-Bt_ 2-Khống Bt. i-Bt_ 2-KhÕng Bt. 1-Bt_ 2-Không Bt. 23 Khám thần kinh Ý thức . Khám 12 dôi dây thần kinh sọ nặo . . Dây I . Dây II . Dây III-IV-VI . Dây V. Dây VII . Dây VIII .Khám câm giác sâu Dây IX- X . Dây XI . Dây XII . Dáng đứng và đi . Khám nông Tư thế tay Tư thế chân . Trương lưc cơ Vận động bất thường Khám cột sông cổ Co cứne cơ Khám phản xạ Vận động thụ dộng 24 Phản xạ Phải Trái Rối loạn cảm giác hoặc đau CỔ vai Nhị đẩu Tam đầu Gối HC thái lưng - hóng Gót Điểm đau cột sống Da bụng trên Điểm đau cạng sống. Da bụng giữa Lệch vco cs thắt lưng. Da bụng dưới Chì số Schobcr 10 Da đùi- bìu Lasègue thẳng Dấu hiệu Lasègtie chéo Hoítmann T roemner Rọi loạn cảm giác Babinski Sức duỗi cơ ngón cái Sức cơ Các dấu hiệu khác Chi trên Chỉ dưới Các dấu hiệu và nghiệm pháp khác Hôi chứng màng nảo Dấu hiệu cứng gáy Dấu hiệu Kernig. Các dấu hiệu khác . ỈIC. tiểu não - HC. tiền đình NPZ Dấu hiệu Phải Trái NP. ngón tay trỏ mũi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.