TAILIEUCHUNG - Giáo án thể dục lớp 3 - Bài : 61 ÔN TUNG VÀ BẮT BÓNG CÁ NHÂN – TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ”

ôn động tác tung và bắt PHƯƠNG TIỆN : bóng cá nhân HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng. - Chơi trò chơi " Ai kéo khỏe" HS biết cách chơi và chơi - Sân trường - còi - 2 –3 em /1 quả bóng. | Giáo án thể dục lớp 3 - THỂ DỤC - Bài 61 ÔN TUNG VÀ BẮT BÓNG CÁ NHÂN -TRÒ CHƠI AI KÉO KHOẺ I. MỤC TIÊU II. ĐỊA ĐIỂM - - Ôn động tác tung và bắt PHƯƠNG TIẸN bóng cá nhân HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng. - Chơi trò chơi Ai kéo khỏe HS biết cách chơi và chơi - Sân trường - còi - 2 -3 em 1 quả bóng tương đối chủ động NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐLV Đ Phương Pháp Tổ Chức Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học Đi đều theo nhịp vừa đi vừa hát 2. Khởi động Tập bài TD 1-2 2 4 hàng dọc 4 hàng ngang phát triển chung 1 lần liên hoàn 3. Trò chơi Chạy chậm 1 vòng sân tập 1 lần 2 x 8 nhịp 100 - 200m Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ 2. Bài mới - Ôn động tác tung và bắt bóng cá nhân - GV tập hợp Ôn cách cầm bóng tư thế đứng chuẩn bị tung bóng bắt bóng. HS đứng tại chỗ tập trung và bắt bóng một số lần sau đó mới di chuyển để đón bắt bóng 12 - 14 4 hàng ngang GV làm mẫu Các Tổ cử 3 -

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.