TAILIEUCHUNG - Viêm tụy cấp và mãn tính part 3

Thể phù: Tụy bình thường (14-28%), Tụy to toàn bộ hoặc khu trú (18%). Giảm tỷ trọng sau khi tiêm cản quang Thể hoại tử chảy máu: - Trước khi tiêm cản quang: tụy to nhiều, bờ không nét, giảm tỷ trọng, không đều, có các dải tăng tỷ trọng do chảy máu - Sau khi tiêm: Không đều với các dải giảm tỷ trọng tương ứng với phù nề và các ổ thiếu máu hoặc hoại tử. | SIÊU ÂM Tổn th- ơng tại tụy Tụy bình thường 14-28 The phù Tụy to toàn bộ hoặc khu trú nhu ít âm hon bình thường đều. Bờ tụy đều và rõ nét VIÊM Tụy CẤP VIÊM TỤY CẤP Chụp cắt lớp vi tính Là ph- ơng pháp chẩn đoán hình ảnh tốt nhất để đánh các tổn th- ơng viêm tụy cấp Kỹ thuật - Uống thuốc cản quang ống tiêu hoá -Tiêm cản quang tĩnh mạch nhanh -Các lớp cắt mỏng qua tụy. Nh- ng phải cắt hết cả khoang .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.