TAILIEUCHUNG - Báo cáo số 1811/BC-HQTH

Tham khảo tài liệu 'báo cáo số 1811/bc-hqth', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA Số 1811 BC-HQTH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Hóa ngày 03 tháng 12 năm 2012 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2012 - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013 Thực hiện công điện số 287 ngày 30 11 2012 của Tổng cục Hải quan Vụ Tài vụ - Quản trị căn cứ quy định tại điều 16 Quyết định số 1776 QĐ-BTC ngày 13 7 2012 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa báo cáo Tổng kết công tác Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2012 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Cụ thể như sau I. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2012 1. Tình hình thời tiết thiên tai năm 2012 Mùa mưa bão lũ năm 2012 trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa gồm Thanh Hóa Nam Định Ninh Bình và Hà Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp của 2 cơn bão bão số 4 - tháng 7 2012 bão số 8 - tháng 10 2012 và đợt lũ lụt tháng 9 2012. 2. Công tác chỉ đạo và chuẩn bị phòng chống lụt bão a Công tác chỉ đạo - Văn phòng Cục cùng với Phòng Tổ chức cán bộ trình Lãnh đạo Cục ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão và biên chế lực lượng thường trực cơ quan Cục trong mùa mưa bão. - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập danh sách lực lượng thường trực phòng chống lụt bão tại đơn vị. Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp về việc huy động mọi nguồn lực của đơn vị chủ động ứng phó với các loại thiên tai đột xuất Nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở. - Bộ phận Quản trị và Thông tin của Văn phòng Cục chịu trách nhiệm theo dõi diễn biến thời tiết chủ động báo cáo với Ban chỉ đạo để thông tin liên lạc với các đơn vị trực thuộc sẵn sàng huy động phương tiện lực lượng thường trực để ứng phó kịp thời khi xảy ra bão lụt lũ quét lốc xoáy. - Khi có bão lụt lốc xoáy. lực lượng thường trực có trách nhiệm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.