TAILIEUCHUNG - Tài liệu tham khảo: Thể tài du ký trên tạp chí 'Nam Phong' (1917-1934)

II. DU KÝ TRÊN TẠP CHÍ NAM PHONG VÀ CÁC VÙNG VĂN HOÁ 1. Du ký về vùng cao phía Bắc Tìm lại Tạp chí Nam phong chúng ta thấy xuất hiện các trang du ký viết về miền núi phía Bắc hoặc trên đường lên vùng cao phía Bắc với tên tuổi Nguyễn Văn Bân, Nhạc Anh Hoàng Văn Trung, Phạm Quỳnh, Nguyễn Thế Xương, Thái Phong Vũ Khắc Tiệp,. | Thể tài du ký trên tạp chí Nam Phong 1917-1934 II. DU KÝ TRÊN TẠP CHÍ NAM PHONG VÀ CÁC VÙNG VĂN HOÁ 1. Du ký về vùng cao phía Bắc Tìm lại Tạp chí Nam phong chúng ta thấy xuất hiện các trang du ký viết về miền núi phía Bắc hoặc trên đường lên vùng cao phía Bắc với tên tuổi Nguyễn Văn Bân Nhạc Anh Hoàng Văn Trung Phạm Quỳnh Nguyễn Thế Xương Thái Phong Vũ Khắc Tiệp . Các tác giả này hầu hết là quan lại địa phương nhà giáo hoặc ký giả báo chí qua thăm miền Cao - Bắc -Lạng - Hà - Tuyên - Thái - Hòa Bình - Lai Châu và sau đó thuật chuyện lại. Những trang du ký này vừa có ý nghĩa văn chương vừa là những tư liệu khảo sát điền dã về địa lý lịch sử phong tục tập quán góp phần nâng cao nhận thức cho độc giả về thực tế miền sơn cước - nhất là trong điều kiện thông tin báo chí hồi đầu thế kỷ còn rất hạn chế. Trong ghi chép Hành trình mạn ngược từ Cao Bằng xuống Phú Thọ ngài Huấn đạo trường Pháp - Việt Phú Thọ là Thái Phong Vũ Khắc Tiệp tường tả lý do chuyến đi Tháng Octobre 1920 vừa rồi ký giả mới ở Cao Bằng đổi về Phú Thọ. Ra về tự hôm 23 Décembre đến hôm 26 thì tới bốn hôm trời từ mạn ngược về đàng xuôi lịch duyệt không biết bao nhiêu là cảnh trí nào núi cao rừng rậm vực thẳm hang sâu nào khoáng dã bình nguyên danh lam cổ miếu kìa nơi thành thị nọ chốn thôn quê nước non này phong cảnh ấy thực là cảnh rất nên thơ tưởng phải có cái tài cao cái học rộng cái con mắt tinh đời cái tấc dạ như hoa thêu gấm dệt cái tay khiến ngòi bút như nước chảy mây bay thời mới tả hết được cảnh thiên nhiên của tạo hóa kỹ xảo của nhân công thắng tích của hàng trăm nghìn năm còn để lại . Sau khi chép bài thơ từ biệt Cao Bằng tác giả viết tiếp Từ biệt xong mới bước chân lên ô tô thời trong lòng rất là bối rối Ngại ngùng một bước một xa - Tiễn nhau nhớ khách quan hà hôm nay Ô tô dần dần chạy nhanh lên ngoảnh mặt lại không nhìn thấy thành phố Cao Bằng không trông thấy bằng bối cũ với các học sinh thời trong lòng lại càng bối rối hơn nữa Càng trông lại mà càng chẳng thấy -Thấy xanh xanh những .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.