TAILIEUCHUNG - Kĩ năng học tập theo phương pháp Buzan

Mỗi chúng ta đều phải đọc rất nhiều sách, tạp chí, báo cáo, cập nhật Facebook Đọc trở thành một công việc toàn thời gian. Nếu bạn học những chương trình giáo dục quốc tế, chương trình sẽ yêu cầu bạn đọc rất nhiều bài báo, sách vở để làm tư liệu tham khảo. Lên bậc thạc sĩ-tiến sĩ thì việc phải đọc hàng trăm cuốn sách trở thành một cơn ác mộng ngọt ngào. | THE SPEED READING BO DẠY ĐỌC NHAN Bail lích tiếng Việt LGị Huy cuoc CACH MANG VÉ PHUONG PHÁP Nâng cao tôc độ đọc mửc độ tiếp thu I và kiến thức tổng quát TÁC GIẢ CỦA NHỬNG CUỐN SÁCH ĐẢ BÁN Được H G TRIỆU BAN s NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH 3 Giới thiệu tác giả Tony Buzan nhà phát minh những Sơ đồ Tư duy hiện đang nổi tiếng trôn toàn thế giói đã đạt được nhiều thành tựu đán kinh ngạc. Tác già hàng đầu the giới ve não bộ và kiến thúc tới nay đã có trên 80 đầu sách do ỏng làm tác giả và đổng tác già với số bản bán được lên đen ba triệu bản và con 5ố này đang không ngừng gia tăng Nhà thuyết trình hàng đầu thế giới về nào 1x5 và kiến thức. Tony Buzan Ao thuật gia Tư duy ngày một nổi tiếng hon đã thuyết giảng cho đông đào thính giả từ trẻ em năm tuồi học sinh khu vết tật đến nhùng người đă tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng như Oxford Cambridge những giám đốc kinh doanh hàng đàu thế giới các tổ chức và chính phù hàng đầu. Sáng lập viên của Giải Vô địch Trì nhớ Thế giới. Sáng lập viên của Giải Vô địch Đọc nhanh The giới. Đai đen vổ thuật. - Các tác phẩm và nhửng sàn phẩm khác của Buzan đã đạt được thành cóng vang dội ờ hơn 100 quốc gia với 30 ngôn ngữ đem lại lợi nhuận hon 100 triệu bàng Anh. Nhà phát minh Sơ đổ Tư duy cóng cụ tư duy được mỏ tả là Công cụ vạn năng cùa bộ nào hiện đang được hon 2S0 triệu người trên khắp thế giới sử dụng. Biên tập viên của tạp chí quốc tế MENSA Hội chỉ số thông minh cao từ năm 1968 đến năm 1971. Nhà tư vấh kinh doanh quốc tế cho nhửng tập đoàn đa quốc gia như BP Barclays International General Motors Walt Disney Oracle Microsoft HSBC British Telecom IBM British Airways . Nhà tư vấn cố vấn cho các chính phủ và tổ chức chính phủ gổm Anh Singapore Mexico Uc các quốc gia vùng Vịnh và Liechtenstein. Huấn luyện viên Olympic. Cha đè cùa những khái niệm Tư duy Mở rộng và Hiểu biết Trì tuệ. Nhà thơ đoạt giải thưởng. Vận động viên đoạt huy chương. Một nhân vật nổi tiếng cùa truyền thòng toàn cầu đà xuất hiện hơn 100 giờ trên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.