TAILIEUCHUNG - Phan Khôi (1887-1959) và báo chí Sài Gòn những năm 1920-1930 _2

Theo một vài tác giả (ví dụ: Phan Thị Nga (1936), Phan Cừ và Phan An (1996)(1), .) và theo kết quả sưu tầm nghiên cứu của bản thân người đang viết những dòng này, thì Phan Khôi góp mặt với báo chí Sài Gòn từ năm 1919 và từ đó đến đầu thập niên 1940 (hoặc cuối thập niên 1930) đã liên tục gắn với đời sống văn chương báo chí Sài Gòn, dù suốt thời gian ấy không phải lúc nào cũng sống ở đây. . | Phan Khôi 1887-1959 và báo chí Sài Gòn những năm 1920-1930 Theo một vài tác giả ví dụ Phan Thị Nga 1936 Phan Cừ và Phan An 1996 1 . và theo kết quả sưu tầm nghiên cứu của bản thân người đang viết những dòng này thì Phan Khôi góp mặt với báo chí Sài Gòn từ năm 1919 và từ đó đến đầu thập niên 1940 hoặc cuối thập niên 1930 đã liên tục gắn với đời sống văn chương báo chí Sài Gòn dù suốt thời gian ấy không phải lúc nào cũng sống ở đây. Có thể nói chính môi trường báo chí văn chương Sài Gòn đã là nơi nuôi dưỡng cây bút Phan Khôi từ điểm định hình đến độ trưởng thành là nơi cây bút viết báo viết văn của ông làm việc năng sản nhất hiệu quả nhất. Chính môi trường báo chí văn chương Sài Gòn đã đề xuất Phan Khôi như một trong không nhiều những tên tuổi nổi tiếng của mình trên trường dư luận toàn quốc đương thời. Phan Khôi can dự văn chương không hiếm khi với tư cách người sáng tác làm thơ viết truyện ngắn truyện dài nhưng thường khi với tư cách người bình luận người nghiên cứu hoặc với tư cách dịch giả. Và ở Việt Nam nếu đời sống văn học trước hết là ở Nam Kỳ từ nửa cuối thế kỷ XIX bắt đầu dạng thức tồn tại trên hai loại hình hoặc hai kênh chính của truyền thông hiện đại là xuất bản và báo chí thì hoạt động văn chương và học thuật của Phan Khôi được thực hiện chủ yếu trên kênh báo chí. Hoạt động của ngòi bút ông gắn với báo chí đến mức di sản của ngòi bút ông có cơ mất hút trong mắt các lớp hậu thế nếu họ chỉ đi tìm ông theo cái kênh dễ soi là sách xuất bản thời trước và do vậy chỉ thấy được một ít văn phẩm Chương Dân thi thoại Việt ngữ nghiên cứu . dường như chưa xứng tầm cỡ tác giả Tờ báo đầu tiên ở Sài Gòn mà Phan Khôi đăng bài có lẽ là tờ Lục tỉnh tân văn. Ông có bài đăng báo này hầu như ngay sau khi thôi cộng tác với tạp chí Nam phong ở Hà Nội. Bài cuối cùng ông đăng Nam phong Về việc cấm rượu ở các nước cùng việc rượu lậu ở nước ta . 23 tháng 5 1919 thì cũng ngay trong tháng ấy ngày 7 5 1919 trên tờ Lục tỉnh tân văn ở Sài Gòn đã có bài của Phan Khôi. Ban đầu ông

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.