TAILIEUCHUNG - Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ đề : RAU - CỦ - Đề tài : Một số loại rau

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Củng cố và mở rộng hiểu biết của trẻ về đặc điểm cấu tạo, hình dáng, màu sắc của một số loại rau ăn lá, ăn củ, ăn quả. - Biết được phần sử dụng của các loại rau và các món ăn nấu từ các loại rau đó. | HĐ TÌM HIỂU MT XUNG QUANH Chủ đề RAU - CỦ Đề tài Một số loại rau I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Củng cố và mở rộng hiểu biết của trẻ về đặc điểm cấu tạo hình dáng màu sắc của một số loại rau ăn lá ăn củ ăn quả. - Biết được phần sử dụng của các loại rau và các món ăn nấu từ các loại rau đó - Hiểu được ích lợi của một số loại rau trong đời sống con người là nguồn thực phẩm có nhiều chất dinh dưỡng bổ sung cho sự phát triển của cơ thể. - Phát triển khả năng mô tả so sánh phân loại chu ý và ghi nhớ. - Giáo dục trẻ thích và thường xuyên ăn rau II. CHUẨN BỊ - Một số loại rau củ quả thật bố trí thành khu vườn mỗi trẻ một loại rau củ quả . - 3 rổ tre lớn 1 số ĐD BTLNT rau củ. - Một số hình cắt rời thân rễ cuống quả bảng nỉ. - Tranh các loại rau có loại không cùng nhón III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Hoạt động cô Dự kiến hoạt động cháu Hoạt đông 1 TC Thu hoạch Yêu cầu Cháu phân nhóm phân loại các loại rau củ - Trẻ đi lấy đúng quả. - Khu vườn đã đến ngày thu hoạch các con chia ra 3 nhóm đi thu hoạch nhé Nhóm 1 Rau ăn củ Nhóm 2 Rau ăn lá Nhóm 3 Rau ăn quả loại cô yêu cầu để vào rổ - Cháu thu hoạch về cùng kiểm tra Rau ăn lá Cô đưa loại nào cháu gọi đúng tên loại đó - Cháu gọi tên - Theo con loại rau ăn lá phần nào ăn được phần nào bỏ. - ăn lá bỏ rễ - Bạn nào có thể kể một vài món được chế từ rau - Bạn nào giúp cô lựa ra rau ăn - Cháu lên phân .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.