TAILIEUCHUNG - Tổ Chức vận chuyển hành khách và du lịch đường sắt Phần 1

Tham khảo tài liệu 'tổ chức vận chuyển hành khách và du lịch đường sắt phần 1', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | lời nói đau Môn học Tổ chức vận chuyển hành khách và du lịch đuờng sắt nằm trong hệ thống các môn học thuộc chuyên ngành Vận tải đường sắt Vận tải và kinh tế đường sắt và Kinh tế vận tải đường sắt áp dụng cho các hệ đào tạo chính quy và thường xuyên. Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần thiết trong lĩnh vực tổ chức vận chuyển hành khách bằng đường sắt quốc gia và đô thị công tác phục vụ hành khách và du lịch đường sắt với tổng thời lượng 30 tiết học trên lớp và được kết cấu thành 4 chương. Tài liệu này được biên soạn tại Trờng Đại học Giao thông vận tải. Để hoàn thành tài liệu này tác giả xin bầy tỏ sự biết ơn đối với những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo Bộ môn Vận tải và Kinh tế Đường sắt Trường Đại học Giao thông vận tải và các cán bộ công nhân viên của Tổng Công Ty Đường sắt Việt Nam. Tuy nhiên do môn học có liên quan đến nhiều lĩnh vực nên trong quá trình soạn thảo chắc chắn không thể tránh khỏi một số hạn chế nhất định tác giả rất mong được bạn đọc góp ý để tài liệu được hoàn thiện hơn cho những lần xuất bản về sau. Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ Bộ môn Vận tải và Kinh tế Đường sắt khoa Vận tải và Kinh tế Trường Đại học Giao thông vận tải. Hà nội tháng 06 năm 2007 tác giả danh mục các chữ cái viết tắt XHCN Xã hội chủ nghĩa KTQD Kinh tế quốc dân gtVt Giao thông vận tải VTĐS Vận tải đường sắt ĐSVN Đường sắt Việt nam DLVN Du lịch Việt nam TCTy Tổng công ty CBCNV Cán bộ công nhân viên NLTQ Năng lực thông qua BĐCT Biểu đổ chạy tầu ĐM-TX Đầu máy - toa xe QĐVVVTHHTĐSQG Quy định về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia Qpktktđs Quy phạm khai thác kỹ thuật đường sắt Việt nam LVĐSQT Liên vận đường sắt quốc tế QTTMQLKTNG Quy tắc tỷ mỷ quản lý kỹ thuật nhà ga QĐVVVTHK HL BGTĐSQG Quy định về việc vận tải hành khách hành lý bao gửi trên đường sắt quốc gia TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 . Bộ GTVT - Hà nội 2006 Luật đường sắt và tập văn bản hướng dẫn thi hành Luật do Bộ GTVT ban hành. 2 . Bộ GTVT - Tổng công ty ĐSVN tháng 2 năm 2006 Quy định về việc vận .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.