TAILIEUCHUNG - Sống Tự Lập MỘT NHÂN CÁCH TRƯỞNG THÀNH

Trong xã hội chúng ta , có rất nhiều hoàn cảnh éo le , xót thương . Nhưng tại sao , những hoàn cảnh đó luôn vượt lên chính mình . Còn các bạn nhà giàu ,. Lại ăn chơi đua đòi tại sao lại có đức tính như vậy . Nói đến Tự Lập , có lẽ mọi người đã hiểu khái niệm này . Nhưng , các bạn đã thực hiện được chủ | Sống Tự Lập MỘT NHÂN CÁCH TRƯỞNG THÀNH Trong xã hội chúng ta có rất nhiều hoàn cảnh éo le xót thương . Nhưng tại sao những hoàn cảnh đó luôn vượt lên chính mình . Còn các bạn nhà giàu . Lại ăn chơi đua đòi . tại sao lại có đức tính như vậy . Nói đến Tự Lập có lẽ mọi người đã hiểu khái niệm này . Nhưng các bạn đã thực hiện được chủ đề mà tôi nói chưa . Tôi dám cá với các bạn rằng rất ít người có đức tính này . Ý tôi k phải là đức tính này do trời ban hay bẩm sinh . Mà là do mỗi con người chúng ta gây dựng lên . Nói đến Tự lập Nói khái quát là - Tự học - Tự xây dựng cuộc sống của mình k nhờ ai hay ỷ lại người khác . - Tự lập là một trong những đức tính nhân bản trong tiến trình thành nhân của một con người. Sống tự lập luôn cần tới khả năng tự chủ để vương tới sự tự do đích thực là không bị nô lệ cho bản năng cho hoàn cảnh cho bất cứ chủ thể nào. Vì thế theo tôi tự lập - tự chủ - tự do luôn gắn liền với nhau để làm rõ nghĩa cho nhau. Theo quan điểm này tôi rất cảm phục sự chọn lựa của em sinh viên con một ông giám đốc đã tự khẳng định mình trong việc tự kiếm sống để đi học. Những thái độ sống tự lập để phát triển nhân cách này phải hướng tới mục tiêu xây dựng những tương quan lành mạnh an vui với gia đình bạn bè và môi trường sống. Trái lại nếu ai đó vịn vào hai chữ tự lập để sống cô lập ích kỷ hay tách khỏi gia đình để sống buông thả hưởng thụ thì cuộc sống người đó thật cô đơn trống rỗng không có ý nghĩa. Vì nhân cách con người không thể thiếu hai yếu tố sống trung thực với chính mình và sống yêu thương. Như thế sống tự lập luôn thể hiện một cái TÂM trong sáng và nhân ái không ngụy trang cho cái tôi ích kỷ nhưng luôn biết hy sinh quên mình để kiến tạo hạnh phúc đích thực cho bản thân gia đình và xã hội. Marcel Legaul nhà văn hiện đại người Pháp trong tác phẩm Con người đi tìm nhân cách của mình đã nói đến sáu đặc điểm của một nhân cách trưởng thành như sau Chế ngự được những tâm trạng và những thúc đẩy của lòng mình. Không làm nô lệ cho bản năng bất cứ dưới dạng ý

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.