TAILIEUCHUNG - KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011- BÀI SỐ 6

Tham khảo tài liệu 'kì thi thử đại học năm học 2010-2011- bài số 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Kx thi tho 1 i hac N m hac 2010-2011 Bài so 6 Thời gian làm bài 87x 1 8 phứt 1câu 160 phứt VÊn Ò 7 1c u Crom- s t - ảng- chx- VÀNG- b1 c- klm 1. Cho biết số hiệu nguyên tử Cr là 24. Vị trí của Cr chu kì nhóm trong bảng tuần hoàn là A. chu kì 4 nhóm VIB. B. chu kì 3 nhóm VIB. C. chu kì 4 nhóm IB. D. chu kì 3 nhóm IB. 2. Nhận định nào dưới đây không đúng A. Crom là kim loại chuyển tiếp thuộc chu kì 4 nhóm VIB ô số 24 trong bảng tuần hoàn. B. Crom là nguyên tố d có cấu hình electron Ar 3d54s1 có 1 electron hoá trị. C. Khác với những kim loại nhóm A Cr có thể tham gia liên kết bằng electron ở cả phân lớp 4s và 4d. D. Trong các hợp chất crom có số oxi hoá biến đổi từ 1 đến 6 trong đó phổ biến là các mức 2 3 6. 3. Trong các cấu hình electron của nguyên tử và ion crom sau đây cấu hình electron nào không đúng A. 24Cr Ar 3d54s1. B. 24Cr2 Ar 3d4. C. 24Cr2 Ar 3d34s1. D. 24Cr3 Ar 3d3. 4. Trong các cấu hình electron của nguyên tử và ion crom sau đây cấu hình electron nào đúng A. 24Cr Ar 3d44s2. B. 24Cr2 Ar 3d34s1. C. 24Cr2 Ar 3d24s2. D. 24Cr3 Ar 3d3. 5. Trong các câu sau câu nào sai A. Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt. B. Crom là kim loại chỉ tạo được oxit bazơ. C. Crom có những tính chất hoá học giống nhôm. D. Crom có những hợp chất giống hợp chất của lưu huỳnh. 6. Trong các nhận định sau nhận định nào đúng A. Trong tự nhiên crom có ở dạng đơn chất. B. Phương pháp sản xuất crom là điện phân Cr2O3 nóng chảy. C. Kim loại Cr rất cứng rạch được thuỷ tinh cứng nhất trong các kim loại độ cứng chỉ kém kim cương . D. Kim loại crom có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối 7. Nhận định nào sau đây không đúng về ứng dụng và sản xuất crom A. Trong công nghiệp crom được dùng để chế tạo thép đặc biệt không gỉ siêu cứng . B. Trong đời sống dùng crom đẻ mạ bảo vệ kim loại và tạo vẻ đẹp cho đồ vật. C. Trong tự nhiên crom chỉ có ở dạng hợp chất. Quặng chủ yếu của crom là cromit . D. Phương pháp chủ yếu điều chế crom là tách Cr2O3 ra khỏi quặng rồi dùng phương pháp điện .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.