TAILIEUCHUNG - SAMPLING AND SURVEYING RADIOLOGICAL ENVIRONMENTS - CHAPTER 1

Cuốn sách này đã được viết để cung cấp cho ngành công nghiệp môi trường theo hướng dẫn làm thế nào để phát triển và thực hiện lấy mẫu và khảo sát các chương trình phòng thủ phóng xạ môi trường. Cuốn sách này cung cấp cho người đọc với phóng xạ đã được chứng minh khảo sát và lấy mẫu các phương pháp có thể được sử dụng để hỗ trợ khắc phục hậu quả đất, xây dựng khử nhiễm và ngừng hoạt động, đặc tính của xe tăng, và các cuộc điều tra môi trường phóng xạ bằng cách sử dụng ống thu. | SAMPLING AND SURVEYING radiological environments 2001 by CRC Press LLC SAMPLING AND SURVEYING À RADIOLOGICAL ENVIRONMENTS Mark E. Byrnes Contributors David A. King Susan F Blackburn Robert L. Johnson Sebastian C. Tindall Walter E. Remsen Jr. Samuel E. Stinnette Nile A. Luedtke ft LEWIS PUBLISHERS Boca Raton London New York Washington . 2001 by CRC Press LLC LIMITED WARRANTY CRC Press LLC warrants the physical diskette s enclosed herein to be free of defects in materials and workmanship for a period of thirty days from the date of purchase. If within the warranty period CRC Press LLC receives written notification of defects in materials or workmanship and such notification is determined by CRC Press LLC to be correct CRC Press LLC will replace the defective diskette s . The entire and exclusive liability and remedy for breach of this Limited Warranty shall be limited to replacement of defective diskette s and shall not include or extend to any claim for or right to cover any other damages including but not limited to loss of profit data or use of the software or special incidental or consequential damages or other similar claims even if CRC Press LLC has been specifically advised of the possibility of such damages. In no event will the liability of CRC Press LLC for any damages to you or any other person ever exceed the lower suggested list price or actual price paid for the software regardless of any form of the claim. CRC Press LLC specifically disclaims all other warranties express or implied including but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Specifically CRC Press LLC makes no representation or warranty that the software is fit for any particular purpose and any implied warranty of merchantability is limited to the thirty-day duration of the Limited Warranty covering the physical diskette s only and not the software and is otherwise expressly and specifically disclaimed. Since some states do not allow the

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.