TAILIEUCHUNG - Tổng hợp đề thi thử môn Vật Lý 2011 : Đề số 04

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn vật lý 2011 : đề số 04', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC đề 4 MÔN VẬT LÝ kHỐI a Thời gian làm bài 90 phút Phần I Phần chung cho tất cả thí sinh Câu 1 Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i V2 cos 100Kt -k 2 A t tính bằng giây s . Trong khoảng thời gian từ 0 s đến 0 01 s cường độ tức thời của dòng điện có giá trị bằng cường độ hiệu dụng vào những thời điểm A 1 3 I 1 3 -1 5 M 1 A. 7-5 và 5 B. 5 và s C. s và 5 D. -7-7-7s và 400 400 600 600 600 600 200 3 s 200 Câu 2 Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng À. Người ta đo khoảng giữa các vân tối và vân sáng nằm cạnh nhau là 1mm. Trong khoảng giữa hai điểm M N trên màn và ở hai bên so với vân trung tâm cách vân trung tâm lần lượt là 6mm và 7mm có bao nhiêu vân sáng. A. 5 vân B. 7 vân C. 6 vân D. 9 vân Câu 3 Chọn phát biểu sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ A. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ trên một nền tối. B. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vị trí vạch độ sáng tỉ đối của các vạch đó. C. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch tối trên nền quang phổ liên tục. D. Mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho quang phổ vạch riêng đặc trưng cho nguyên tố đó. Câu 4 Một vật dao động điều hoà với phương trình x 4cos 4rct k 3 . Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian At 1 6 s . A. 4 73 cm B. 3 73 cm C. 73 cm D. 273 cm Câu 5 Trong một mạch dao động cường độ dòng điện dao động là i 0 01cos100Kt A . Hệ số tự cảm của cuộn dây là 0 2H. Tính điện dung C của tụ điện. A. - 5 F C. 0 001 F B. - 4 F D. - 4 f Câu 6 Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều và cường độ dòng điện qua mạch lần lượt có biểu thức u 10072 sin cot k 3 V và i 4 72 cos 100Kt - k 6 A công suất tiêu thụ của đoạn mạch là A. 400W B. 200 Tã W C. 200W D. 0 Câu 7 Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi AB. Đầu A nối với nguồn dao động đầu B tự

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.