TAILIEUCHUNG - Tổng hợp đề thi thử môn Vật Lý 2011 : Đề số 03

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn vật lý 2011 : đề số 03', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC đề 3 MÔN VẬT LÝ kHỐI a Thời gian làm bài 90 phút PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Một CLLX gồm quả cầu nhỏ và LX có độ cứng k 80N m. Con lắc thực hiện 100 dao động hết 31 4s. Chọn gốc thời gian là lúc quả cầu có li độ 2cm và đang chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ với vận tốc có độ lớn 4 ãcm s thì phương trình dao động của quả cầu là A. x 4cos 20t-ft 3 cm B. x 6cos 20t ft 6 cm C. x 4cos 20t ft 6 cm D. x 6cos 20t-ft 3 cm Câu 2 Một dây AB dài 1 8m căng thẳng nằm ngang đầu B cố định đầu A gắn vào một bản rung tần số 100Hz. Khi bản rung hoạt động người ta thấy trên dây có sóng dừng gồm 6 bó sóng với A xem như một nút. Tính bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây AB. A. À 0 3m v 60m s B. À 0 6m v 60m s C. À 0 3m v 30m s D. À 0 6m v 120m s Câu 3 Chọn câu phát biểu không đúng A. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững B. Khi lực hạt nhân liên kết các nuclon để tạo thành hạt nhân thì luôn có sự hụt khối C. Chỉ những hạt nhân nặng mới có tính phóng xạ D. Trong một hạt nhân có số nơtron không nhỏ hơn số protôn thì hạt nhân đó có cả hai loại hạt này Câu 4 Cho mạch dao động gồm một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện C1 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng À1 thay tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có À2. Nếu mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với nhau rồi mắc vào cuộn cảm thì mạch thu được sóng có bước sóng À xác định bằng công thức Ay-2 Tt 2 I Tt 2 R Ti Íỹ2 I 1 2 C y ỹ ỹ Tì ì _ 1 A lì A . À À1 À 2 -Ỉ5. À Ạ À1 À 2 C . À Ỳ À1 À 2 D. À À 1 À 2 y Câu 5 Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có 4 cặp cực rôto quay với tốc độ 900vòng phút máy phát điện thứ hai có 6 cặp cực. Hỏi máy phát điện thứ hai phải có tốc độ là bao nhiêu thì hai dòng điện do các máy phát ra hòa vào cùng một mạng điện A. 600vòng phút B. 750vòng phút C. 1200vòng phút D. 300vòng phút Câu 6 Người ta cần truyền một công suất điện một pha 10000kW dưới một hiệu điện thế hiệu dụng 50kV đi

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.