TAILIEUCHUNG - 40 Gương Thành Công - S. Parkes Cadman

Hồi trước, ở Nữu Ước, lúc nào rảnh, tôi thường qua sông East River để phiếm đ àm vài giờ thú vị với S Parkes Cadman ở Brooklyn. Ông là một trong những người nổi danh nhất ở Mỹ. Ông giảng đạo trong nhiều năm và là một người tiền phong về phát thanh. Nếu bạn cho rằng bạn làm không kịp thở thì xin bạn nghe tôi kể những công việc thường ngày của ông. Bảy giờ sáng ông dậy, trả lời hai chục hoặc ba chục bức thư, viết một ngàn rưỡi chữ cho tờ báo của. | 40 Gương Thành Công S. Parkes Cadman Hồi trước ở Nữu Ước lúc nào rảnh tôi thường qua sông East River để phiếm đ àm vài giờ thú vị với S Parkes Cadman ở Brooklyn. Ông là một trong những người nổi danh nhất ở Mỹ. Ông giảng đạo trong nhiều năm và là một người tiền phong về phát thanh. Nếu bạn cho rằng bạn làm không kịp thở thì xin bạn nghe tôi kể những công việc thường ngày của ông. Bảy giờ sáng ông dậy trả lời hai chục hoặc ba chục bức thư viết một ngàn rưỡi chữ cho tờ báo của ông soạn một bài thuyết giáo hoặc viết tiếp một cuốn sách đi thăm năm hay sáu tín đồ trở về nhà đọc trọn một cuốn sách mới xuất bản vậy là xong việc trong ngày đó và đi ngủ vào khoảng hai giờ sáng. Theo chương trình đó trong bốn mươi tám giờ thì tôi sẽ tối tăm mặt mũi lại vậy mà ông giữ đúng được hàng tháng hàng năm Bạn thử tưởng tượng xem Có lần tôi hỏi ông làm cách nào. Ông đáp là dễ lắm chỉ việc dự tính trước công việc. Ông bảo không đọc thư cho thư ký đánh máy mà đọc trước một máy ghi âm như vậy mỗi ngày tiết kiệm được một giờ. Ông lại nói chính Gladstone đã cho ông một bài học quý giá về cách làm việc. Khi điều khiển chính sự nước Anh Gladstone kê bốn cái bàn trong phòng làm việc một bàn cho các công việc văn học một bàn cho thư từ một bàn cho các việc chính trị và một bàn cho những việc nghiên cứu riêng. Gladstone nghĩ rằng thay đổi công việc thì làm việc được nhiều hơn nên làm ở bàn này một lúc rồi qua bàn khác. Ông Cadman cũng theo đúng vậy thay đổi công việc luôn và theo ông thì nhờ vậy óc ông được minh mẫn. Ông thay đổi cả sách đọc. Nếu bạn tưởng rằng học giả Cadman chỉ đọc những sách về thần học thì bạn lầm lớn. Ông cho rằng phải đổi sách đọc cũng như đổi món ăn. Vì vậy mỗi tuần ông đọc hai ba cuốn tiểu thuyết trinh thám. Ông thích Sherlock Holmes và cho truyện The hound of the Baskervilles là truyện trinh thám hay nhất từ trước tới nay. Ngày tôi lại thăm ông tôi thấy bốn cuốn sách trên bàn. Một cuốn giảng cách lựa thức ăn hàng ngày của bác sĩ Hay một cuốn nhan đề là The Romance of .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.