TAILIEUCHUNG - Nếu bạn có áo sơ mi cũ không dùng nữa thì hãy làm theo cách này nhé!

Cắt thêm hai tấm khác cỡ chừng 3x15cm nha. | Nếu bạn có áo sơ mi cũ không dùng nữa thì hãy làm theo cách này nhé Chuẩn bị những đạo cụ này ĩ - Áo sơ mi - Kéo kim chỉ bông Ấ 1 Ầ 1 A 1 - V A T-V - Đên phân hành động này D Bước 1 - Cắt rời phần thân áo dưới ra .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.