TAILIEUCHUNG - Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : KINH TẾ CHÂU PHI

Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS nắm được đặc điểm nông nghiệp ở Châu Phi - Chú trọng khai thác khoáng sản để Xuất Khẩu . 2) Kỹ năng: - Phân tích lược đồ - Hiểu sự phân bố các ngành nông nghiệp và công nghiệp Châu Phi. 3)Thái độ:giáo dục hs yêu mến các nước châu phi. II – Đồ dùng dạy học : | KINH TẾ CHÂU PHI I - Mục tiêu 1 Kiến thức - HS nắm được đặc điểm nông nghiệp ở Châu Phi - Chú trọng khai thác khoáng sản để Xuất Khẩu . 2 Kỹ năng - Phân tích lược đồ - Hiểu sự phân bố các ngành nông nghiệp và công nghiệp Châu Phi. 3 Thái độ giáo dục hs yêu mến các nước châu phi. II - Đồ dùng dạy học - Bản Đồ Nông nghiệp Châu Phi Bản Đồ Công nghiệp Châu Phi - Tranh ảnh về công nghiệp và nông nghiệp ở Châu Phi III - Phương pháp trực quan đàm thoại nhóm IV - Các bước lên lớp 1 Ổn đĩnh 2 Kiểm tra bài cũ - Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư ở Châu Phi - Những nguyên nhân nào kìm hãm sự phát triển Kinh Tế -Xã hội của Châu Phi. 3 Bài mới Hoạt đông 1 NÔNG NGHIỆP Hoạt đông dạy và học Ghi bảng a GV yêu cầu HS đọc SGK và cho I - NÔNG NGHIỆP biết a Trồng trọt Trong nông nghiệp ở Châu Phi có - Cây Công Nghiệp những hình thức canh tác nào là phổ xuất khẩu được chú biến trọng phát triển theo Tại sao có nét tương phản giữa hình hướng Chuyên Môn thức canh tác hiện đại và lạc hậu nhất hoá nhằm mục đích trong trồng trọt của Châu Phi. Xuất Khẩu. GV phân tích - Cây Lương Thực Các nước Châu Phi hình thành 2 chiếm tỷ trọng nhỏ khu vực sản xuât Nông Nghiệp khác trong cơ cấu trồng trọt nhau - Khu vực sản xuất Nông Nghiệp xuất khẩu theo hướng chuyên môn hoá cây Công Nghiệp nhiệt đới phần lớn do canh tác nước ngoài sở hữu các đồn điền trang trại trên diện tích rộng đất đại tốt trang bị kỹ thuật cao . - Khu vực sản xuất nhỏ của người dân địa phương trình độ sản xuất lạc hậu phụ thuộc vào tự nhiên . Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây Công Nghiệp và cây Lương Thực. Quan sát H SGK nêu sự phân bố của các cây trồng Cây Công Nghiệp chính Cây ăn quả Cây Lương Thực GV chia nhóm cho HS làm việc . - Gồm các loại cây trồng Cây Công Nghiệp Cây ăn quả Cây lương .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.