TAILIEUCHUNG - Báo cáo "Một mô hình chia sẻ nội dung cho các hệ thống đào tạo trực tuyến"

Chia sẻ và sử dụng lại nội dung trong các hệ thống đào tạo trực tuyến (web-based trainning) đang là mối quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu cũng như người phát triển hệ thống. Đã có một số chuẩn được đặt ra cho chia sẻ nội dung như SCORM. Tuy nhiên, quá trình chia sẻ nội dung giữa các hệ thống chủ yếu được thực hiện theo hình thức offline dẫn đến khó khăn trong quản lý và cập nhật nội dung. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một mô hình chia sẻ nội dung động dựa. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 25 2009 49-57 Một mô hình chia sẻ nội dung cho các hệ thống đào tạo trực tuyến Trần Thị Mai Thương Phùng Chí Dũng Nguyễn Việt Hà Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Công nghệ Đại học quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 24 tháng 8 năm 2007 Tóm tắt. Chia sẻ và sử dụng lại nội dung trong các hệ thống đào tạo trực tuyến web-based trainning đang là mối quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu cũng như người phát triển hệ thống. Đã có một số chuẩn được đặt ra cho chia sẻ nội dung như SCORM. Tuy nhiên quá trình chia sẻ nội dung giữa các hệ thống chủ yếu được thực hiện theo hình thức offline dẫn đến khó khăn trong quản lý và cập nhật nội dung. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất một mô hình chia sẻ nội dung động dựa trên cơ chế phân tách hệ thống WBT thành hai hệ thống hoạt động độc lập hệ thống quản trị dạy học và hệ thống quản lý nội dung bài giảng đồng thời xác định một giao diện chuẩn hóa giữa hai loại hệ thống này. Chúng tôi đã phát triển hệ thống thực nghiệm và thực nghiệm bước đầu cho thấy hệ quản trị học và quản trị nội dung tương tác ổn định. 1. Đặt vấn đề Đào tạo điện tử E-learning nói chung và đào tạo trực tuyến WBT - Web-Based Trainning nói riêng đang phát triển mạnh mẽ và mang lại lợi ích to lớn cho người học. Có rất nhiều hệ thống đào tạo điện tử được nghiên cứu và triển khai trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Trong việc triển khai e-learning một nhu cầu lớn được đặt ra là chia sẻ và sử dụng lại nội dung đào tạo bài giảng tài liệu . giữa các hệ thống khác nhau. Hiện nay mỗi hệ thống elearning sở hữu một cơ sở dữ liệu các bài giảng có cấu trúc nội dung khác nhau và được quản lý bởi một tập hợp các môđun chức năng hay còn gọi là phân hệ quản trị nội dung - LCMS 1-3 Tác giả liên hệ. ĐT 84-4-37549016 E-mail hanv@ và việc khai thác thông tin của phân hệ này do phân hệ quản trị học - LMS 1 2 4 đảm nhận phải tuân theo những quy tắc riêng. Để chia sẻ nội dung xu hướng nghiên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    45    0    05-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.