TAILIEUCHUNG - Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

Tham khảo bài thuyết trình 'ngôn ngữ thao tác dữ liệu', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 3 Ngôn ngữ thao tác dữ liệu Ngôn ngữ đại số quan hệ Ngôn ngữ đại số quan hệ là cơ sở quan trọng của một ngôn ngữ bậc cao được sử dụng để thao tác trên các quan hệ. Các phép toán của đại số quan hệ chia thành hai nhóm tập hợp và đặc trưng Hồ Cẩm Hà Chương 3 2 Các phép toán tập hợp Phép hợp. rus t te r hoặc tes Phép giao r s t te rvà t e s Phép hiệư. r- s t t e rvà t Ể s ru su t r u s u t r sn t r n s t Hồ Cẩm Hà Chương 3

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.