TAILIEUCHUNG - THUYẾT MINH ĐỒ CHƠI – LÀM QUEN CHỮ CÁI

Tham khảo tài liệu 'thuyết minh đồ chơi – làm quen chữ cái', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THUYẾT MINH ĐÒ CHƠI - LÀM QUEN CHỮ CẢI I . NHẬN THỨC ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lý luận Làm quen với văn học và chữ viết là những hoạt động đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục trẻ phát triển toàn diện là một trong những nội dung có tác dụng tạo tiền đề cho việc phát triển ngôn ngữ của trẻ và đáp ứng nhu cầu đổi mới hình thức tổ chức phương pháp giáo dục trẻ trong các trường mầm non. Đặc biệt chuẩn bị tốt cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi học tốt môn tiếng việt ở lớp 1 sau này. Thông qua văn học chữ viết tiếng Việt trẻ được trau dồi vốn từ văn học giàu hình tượng khả năng sử dụng từ phong phú và đúng ngữ pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc từ đó trẻ tiếp nhận được những giá trị đạo đức thẩm mỹ những phẩm chất như lòng nhân ái tính chân thực tình yêu lao động. 2. Cơ sở thực tế Thuận lợi Ban giám hiệu trường luôn quan tâm theo sát chỉ đạo về chuyên môn đồng thời luôn tạo điều kiện để giáo viên được tham quan dự giờ chuyên đề ở các trường bạn. Lớp học ít cháu cơ sở vật chất khá rộng rãi có nhiều đồ dùng đồ chơi khuôn viên trừơng thoáng mát xanh tươi sạch đẹp. Đa số trẻ đuợc bố mẹ quan tâm sâu sát tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con em mình kết hợp chế độ chăm sóc khoa học của trường nên trẻ rất khoẻ mạnh nhanh nhẹn thông minh. Giáo viên nhiệt tình có trách nhiệm có tinh thần học hỏi ở bạn bè đồng nghiệp có năng lực sư phạm. Khó khăn Do đặc thù của công việc nên có rất ít thời gian để làm các đồ dùng trực quan phục vụ cho môn học. II. NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 1. Mục đích sử dụng - Gip trẻ nhận biết chữ ci biết cch xếp các chữ thành từ và các từ thành cụm từ theo từng chủ đề . Giúp trẻ nhận biết chữ số biết xếp thứ tự chữ số từ 1 đếm 10 hơn nữa hoặc ngược lại biết tìm số liền kề trước hoặc sau chữ số cho trước biết cch xếp các chữ số chẳn số lẽ biết tính thêm bớt chữ số theo yêu cầu xếp các số để tạo dy số theo yu cầu của gio vin. Đồ chơi mang tính tập thể nhiều trẻ chơi một lúc trên tinh thần thi đua do được thiết kế gọn nhẹ có thể tăng số lượng khối lục giác để tăng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.