TAILIEUCHUNG - Electronic principles - Chapter 3

Tham khảo tài liệu 'electronic principles - chapter 3', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 3 Lý thuyết diode Từ Vựng (1) anode bulk resistance = điện trở khối cathode diode ideal diode = diode lý tưởng knee voltage = điện áp gối linear device = dụng cụ tuyến tính load line = đường tải Từ Vựng (2) maximum forward current = dòng thuận cực đại nonlinear device = dụng cụ phi tuyến Ohmic resistance = điện trở Ohm power rating = định mức công suất up-down analysis = phân tích tăng-giảm Nội dung chương 3 3-1 Các ý tưởng cơ bản 3-2 Diode lý tưởng 3-3 Xấp xỉ bậc 2 3-4 Xấp xỉ bậc 3 3-5 Trounleshooting 3-6 Phân tích mạch tăng-giảm 3-7 Đọc bảng dữ liệu 3-8 Cách tính điện trở khối 3-9 Điện trở DC của diode 3-10 Đường tải 3-11 Diode dán bề mặt Properties of Diodes Kristin Ackerson, Virginia Tech EE Spring 2002 Figure – The Diode Transconductance Curve2 VD = Bias Voltage ID = Current through Diode. ID is Negative for Reverse Bias and Positive for Forward Bias IS = Saturation Current VBR = Breakdown Voltage V = Barrier Potential Voltage VD ID (mA) (nA) VBR ~V IS Properties of

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.