TAILIEUCHUNG - Thời khóa biểu thỏ con xinh xắn

Bước 2: - Rùi gập đôi tờ bìa trắng lại và đặt mẫu đã vẽ lên. Bước 3: - Sau đó, cắt theo và dùng dao rọc nhẹ ở phần tay của chú thỏ. Đừng quên vẽ thêm mắt, mũi và miệng cho thỏ con nhé! | Thời khóa biểu thỏ con xinh xắn Năm học mới bắt đầu thỏ con cũng chăm chỉ đọc sách nè Chuẩn bị những đạo cụ này nhé - Keo dán - Bìa màu - Kéo dao rọc giấy - Bút chì bút màu rvÁ 1 Ầ 1 A 1 - V A . - Đên phân hành động này D Bước 1 - Vẽ hình chú thỏ trên giấy làm mẫu như thế này nè. Bước 2 - Rùi gập đôi tờ bìa trắng lại và đặt mẫu đã vẽ lên. Bước 3 - Sau đó cắt theo và dùng dao rọc nhẹ ở phần tay của chú thỏ. Đừng quên vẽ thêm mắt mũi và miệng cho thỏ con nhé

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.