TAILIEUCHUNG - Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : DÂN CƯ BẮC MĨ

– Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS nắm được sự phân bố dân cư Bắc Mĩ gắn liền với quá trình khai thác lãnh thổ . - Các luồng di chuyển dân cư từ vùng Công Nghiệp Hồ Lớn xuống “Vành đai Mặt Trời” -Quá trình đô thị hoá ở Bắc Mĩ. 2) Kỹ năng: rèn luyện kỹ Năng Địa Lí - Đọc ,mô tả và phân tích | DÂN CƯ BẮC MĨ I - Mục tiêu 1 Kiến thức - HS nắm được sự phân bố dân cư Bắc Mĩ gắn liền với quá trình khai thác lãnh thổ . - Các luồng di chuyển dân cư từ vùng Công Nghiệp Hồ Lớn xuống Vành đai Mặt Trời -Quá trình đô thị hoá ở Bắc Mĩ. 2 Kỹ năng rèn luyện kỹ Năng Địa Lí - Đọc mô tả và phân tích Lược Đồ ảnh Địa Li . - Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố Địa Lí - Nhận biết Môi Trương Tự Nhiên qua tranh ảnh II - Đồ dùng dạy hoc - Bản Đồ phân bố dân cư Bắc Mĩ - Bảng dân số và mật độ dân số của Hoa Kỳ Canada Mêhicô - Một số hình ảnh về đô thị Bắc Mĩ. III - Các bước lên lớp 1 Ổn định lơp 1 2 Kiểm tra bài cũ 6 - Cho biết sự khác biệt về khí hậu giữa phần phía Đông và phía Tây Kinh Tuyến 100 T - Trình bày về sự phân hoá khí hậu Bắc Mĩ 3 Bài mớí 38 Hoạt đông 1 14 Sự PHÂN BỐ DÂN CƯ Hoạt đông dạy và học Nôi dung Ghi MT HS nắm đặc điểm dân cư gắn liền I - Sự PHÂN BỐ khai thác lãnh thổ DÂN CƯ HS dựa vào bảng thống kê Dân Số và - Dân số 415 1 triệu Mật Đô dân Số cho biết người - Số dân Bắc Mĩ 2001 là bao nhiêu - Mật Độ trung bình vào loại thấp 20 - Mật Độ Dân Số Bắc Mĩ người Km2 Dựa vào H nêu nhận xét tình - Phân bố dân cư hình phân bố dân cư ở Bắc Mĩ . không đều. - HS thảo luận nhóm theo nội dung -Mật độ dân sốcó sự Nêu tên một Khu Vực có Mật Độ khác biệt giữa miền Dân Số theo chú dẫn H SGK bắc và miền -Tại sao ở miền bắcvà ở phía tây dân cư nam giữa phía tây và lại quá thưa thớtnhư vậy phía đông. Giải thích sự phân bố dân cư Bắc Mĩ. -Hơn 3 4dân cư Bắc Mĩ sống trong các đô GV chia nhóm 2 bàn nhóm thị. Sự phân bố DC BM ngàùy nay có nhiều biến động cùng với các chuyển biến kinh tế . Dân cư di chuyển từ các vùng Công nghiệp truyền thống lâu đời phía Nam vùng Hồ Lớn Đông Bằng ven Đại Tây Dương tới vùng Công nghiệp mới ở phía Nam và ven Thái Bình Dương. -Hs trình bày kết .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.