TAILIEUCHUNG - Những lưu ý khi sử dụng vôi trong nuôi trồng thủy sản

Trong nuôi trồng thủy sản, việc sử dụng vôi trong các công đoạn sản xuất là thường xuyên, từ khâu cải tạo đến quản lý môi trường nước trong ngưỡng thích hợp, tạo điều kiện cho đối tượng nuôi phát triển tốt. | Những lưu ý khi sử dụng vôi trong nuôi trông thủy sản Nguồn Trong nuôi trồng thủy sản việc sử dụng vôi trong các công đoạn sản xuất là thường xuyên từ khâu cải tạo đến quản lý môi trường nước trong ngưỡng thích hợp tạo điều kiện cho đối tượng nuôi phát triển tốt. Nhằm giúp người nuôi có những kiến thức cơ bản và sử dụng vôi có hiệu quả bài viết xin giới thiệu các dạng vôi hiện nay và cách sử dụng trong nuôi trồng thủy sản I. Các dạng vôi Có nhiều dạng vôi được sử dụng cơ bản là làm tăng khả năng đệm của nước ao nuôi và tăng pH. Trộn 10 vôi trong nước cất và đo pH của dung dịch sẽ xác định được vôi sử dụng là loại vôi gì. 1. Vôi nông nghiệp đá vôi hoặc vỏ sò xay CaCO3 Các dạng vôi này thường là đá vôi hay vỏ sò nghiền. Chất lượng của chúng cũng khác nhau. Ví dụ như khi có trộn lẫn đất. Vôi thường được khuyến cáo sử dụng là loại vôi có chứa từ 75 CaCO3 trở lên. Đá vôi mịn là thích hợp nhất cho ao nuôi tôm. Loại vôi này được sử dụng để làm tăng khả năng đệm của nước và có thể được sử dụng với số lượng lớn vì nó không gây ảnh hưởng nhiều đến pH của nước. Dung dịch 10 vôi trong nước cất phải có pH khoảng 9. Lượng vôi thường bón là 100 - 300 kg ha lần. 2. Đá vôi đen CaMg CO3 2 Đây là loại đá vôi nghiền khác có chứa ma-giê Mg . Loại vôi này được sử dụng chủ yếu để tăng khả năng đệm của nước và cung cấp ma-nhê. Giống như vôi nông nghiệp loại vôi này cũng ít ảnh hưởng đến pH của ao. Dung dịch 10 vôi trong nước cất phải có pH từ 9 đến 10. Lượng vôi thường bón là 100 - 300 kg ha lần. Đá vôi đen vôi nông nghiệp đá vôi bột vỏ sò còn được gọi là vôi chứa can xi. 3. Vôi tôi hay vôi ngậm nước Ca OH 2 Loại vôi này được sản xuất bằng cách nung đá vôi ở nhiệt độ cao 800 - 900oC. Sau khi nung thì cho nước vào khi đá vôi còn nóng để làm cho vôi mịn ra. Vôi tôi được dùng để làm tăng pH nước hoặc pH đất. Dung dịch 10 vôi trong nước cất phải có pH từ 11. Lượng vôi thường bón là 50 - 100 kg ha lần. Vì vôi tôi có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến pH nước nên tránh bón vôi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
337    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN