TAILIEUCHUNG - TIỂU LUẬN VỀ: “Thách thức về luật pháp khi Việt Nam gia nhập WTO “

Một tin vui, một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hội nhập của Việt Nam: Ngày , Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), kết thúc quá trình đàm phán khó khăn và lâu dài 11 năm. Đó sẽ là một bước tiến quan trọng trong cuộc trường chinh cải cách, hội nhập để tăng trưởng và phát triển của nước ta, phản ánh quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước ta đối với quá trình cải cách và phát triển của đất nước | Đề tài Thách thức về luật pháp khi Việt Nam gia nhập WTO GIỚI THIỆU Một tin vui một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hội nhập của Việt Nam Ngày Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO kết thúc quá trình đàm phán khó khăn và lâu dài 11 năm. Đó sẽ là một bước tiến quan trọng trong cuộc trường chinh cải cách hội nhập để tăng trưởng và phát triển của nước ta phản ánh quyết tâm cao của Đảng Nhà nước ta đối với quá trình cải cách và phát triển của đất nước. Gia nhập WTO có thể coi là sự khởi đầu của một giai đọan cải cách mới toàn diện cả về kinh tế pháp luật hành chính giáo dục đào tạo văn hoá. Quá trình phát triển sẽ năng động hơn cơ cấu kinh tế sẽ phải điều chỉnh theo tín hiệu thị trường kéo theo chuyển dịch về lao động đào tạo. về mặt nào đó sự phát triển sôi động với nhịp điệu cao hơn sẽ đem lại những cơ hội và cả những yếu tố bất định cao hơn. Rủi ro trong kinh doanh trong đầu tư sẽ nhiều hơn và đòi hỏi năng lực dự báo xử lý về chính sách và tình huống nhanh nhạy và quyết đoán hơn. Gia nhập WTO không phải là mục đích tự thân mà vào WTO chỉ là phương tiện để đẩy mạnh việc thực hiện mục tiêu cháy bỏng của dân tộc ta là phát triển công nghiệp hoá hiện đại hoá thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Chậm còn hơn không song vì gia nhập sau nhiều nước nên chúng ta đã phải chấp hận những điều kiện khắt khe hơn. Là một nền kinh tế chuyển đổi đang tiếp tục quá trình cải cách và xây dựng các thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tiếp tục công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước Việt Nam là nước đi sau và xâm nhập thị trường thế giới khi sự phân chia thị trường đã an bài . Việc xuất hiện của Việt Nam trên thị trường quốc tế không phải là cuộc múa võ vườn hoang mà thực sự là vẽ lại bản đồ thị trường thế giới giành giật thị phần từ những đối thủ khác như đã diễn ra đối với dệt may da giày gạo cà phê . Bên cạnh thuận lợi quá trình này không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái . Chính vì vậy việc vào WTO là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    3    0    13-08-2020
2    3    0    13-08-2020
69    22    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN