TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Tìm hiểu vai trò của các chủ thể tham gia trong một giao dịch M&A "

Trên thế giới, M&A là một hoạt động phổ biến trong đời sống kinh doanh. Tại Việt Nam, M&A cũng được nói đến nhiều trong vài năm trở lại đây, tuy vậy, khái niệm này đối với Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ. Bài viết “Tìm hiểu vai trò của các chủ thể tham gia trong một giao dịch M&A” đưa ra một cái nhìn tổng quát về M&A thông qua việc đánh giá vai trò của các chủ thể tham gia hoạt động này. Các chủ thể quan trọng được đề cập trong bài viết là:. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 26 2010 239-244 Tìm hiểu vai trò của các chủ thể tham gia trong một giao dịch M A ThS. Nguyễn Thị Hải Hà Khoa Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 19 tháng 9 năm 2010 Tóm tăt. Trên thế giới M A là một hoạt động phổ biến trong đời sống kinh doanh. Tại Việt Nam M A cũng được nói đến nhiều trong vài năm trở lại đây tuy vậy khái niệm này đối với Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ. Bài viết Tìm hiểu vai trò của các chủ thể tham gia trong một giao dịch M A đưa ra một cái nhìn tổng quát về M A thông qua việc đánh giá vai trò của các chủ thể tham gia hoạt động này. Các chủ thể quan trọng được đề cập trong bài viết là Bên bán Bên mua đội ngũ tư vấn và các cơ quan quản lý nhà nước. Do cung cấp những hiểu biết căn bản về động cơ vai trò của các chủ thể này bài viết có thể là nền tảng cho những nghiên cứu tiếp theo về thị trường M A của Việt Nam. 1. Mở đầu Trong quản trị công ty có hai điểm mấu chốt nhất là quyền sở hữu và người quản lý thì quyền sở hữu vẫn mang ý nghĩa trọng tâm hơn cả. Mặc dù xu hướng quản trị hiện đại tách biệt quyền sở hữu và quản lý nhưng thực chất quyền sở hữu có ý nghĩa quyết định trong việc bầu hội đồng quản trị và qua đó lựa chọn người quản lý đồng thời quyết định chiến lược phát triển phương án phân chia lợi nhuận và xử lý tài sản của công ty. Các khái niệm thâu tóm hay sáp nhập acquisition hợp nhất merger hoặc consolidation đều xoay quanh mối tương quan này. Thâu tóm hay sáp nhập là khái niệm được sử dụng để chỉ một công ty tìm cách nắm giữ quyền kiểm soát đối với một công ty khác ĐT 84-4- 0983661749 E-mail haphong7980@ thông qua thâu tóm toàn bộ hoặc một tỷ lệ số lượng cổ phần hoặc tài sản của công ty mục tiêu đủ để có thể khống chế toàn bộ các quyết định của công ty đó. Sau khi kết thúc chuyển nhượng công ty mục tiêu sẽ chấm dứt hoạt động bị sáp nhập hoặc trở thành một công ty con của công ty thâu tóm. Hợp nhất công ty là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.