TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: CHÂU MĨ (tiết 2)

I. MỤC TIÊU : Học xong bài này, HS : - Biết phần lớn người dân châu Mỹ là dân nhập cư. - Trình bày được 1 số đặc điểm chính của kinh tế châu Mỹ và 1 số đặc điểm nổi bật của Hoa Kì. - Xác định được trên bản đồ vị trí địa lý của Hoa Kì. DÙNG DẠY HỌC : - Phấn màu ,tranh ảnh SGK. - Bản đồ thế giới hoặc quả địa cầu. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TThờ i gia n 4’ A. Kiểm tra bài cũ: * Phương pháp. | CHÂU MĨ tiết 2 I. MỤC TIÊU Học xong bài này HS - Biết phần lớn người dân châu Mỹ là dân nhập cư. - Trình bày được 1 số đặc điểm chính của kinh tế châu Mỹ và 1 số đặc điểm nổi bật của Hoa Kì. - Xác định được trên bản đồ vị trí địa lý của Hoa Kì. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phấn màu tranh ảnh SGK. - Bản đồ thế giới hoặc quả địa cầu. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đồ dùn g 4 A. Kiểm tra bài cũ Phương pháp kiểm tra và Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đồ dùn g 34 - Em hãy tìm và chỉ vị trí của châu mỹ trên quả Địa cầu hoặc bản đồ thế giới . - Nêu đặc điểm địa hình của châu Mĩ - Kể những điều em biết về vùng rừng A- ma-dôn B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài 2. Giảng bài Hoạt động3 Dân cư châu Mĩ . - Dựa vào bảng số liệu bài 17 trang đánh giá . - 3 HS trả lời - GV nhận xét cho điểm - GV giới thiệu mục tiêu và ghi bảng tên bài .HS ghi vở Phương pháp thảo luận nhóm quan sát trực quan. - Học sinh đọc bảng số Quả địa cầu phấ n màu Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đồ dùn g 113 cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục - Dựa vào bảng số liệu trang 124 và cho biết các thành phần dân cư châu Mĩ - Vì sao dân cư châu Mĩ lại có nhiều thành phần nhiều màu da như vậy - Người dân châu Mĩ sống chủ yếu ở những vùng nào GV kết luận Châu Mĩ đứng thứ 3 về số dân trong các châu lục và phần lớn dân cư châu Mĩ là dân nhập cư. liệu ở bài 17 trang103 và trang124 đọc nội dung ở mục 3 SGK. - Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi. - HS nối tiếp nhau trình bày và bổ sung. - GV giải thích thêm cho HS Dân cư tập trung đông đúc ở miền Đông của châu Mĩ vì đây là nơi dân nhập cư đến sống đầu tiên sau đó họ mới di chuyển sang

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
247    70    1    28-09-2022
12    77    2    28-09-2022
3    38    2    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.